Kop op Harry, je staat niet alleen!

In Deep Democracy staat ‘Harry’ symbool voor ‘dat wat anders is‘. De meeste mensen zullen hem op de foto van Human Dimensions al snel herkennen als ‘de rare vogel’ die als enige ondersteboven hangt. Onlangs werd dit karakteristieke beeld van Harry voor mij -letterlijk en figuurlijk- even volledig op zijn kop gezet.

Tijdens een teamsessie die ik begeleidde kwam onze eigen ‘Harry’ naar voren en draaide de foto op mijn laptop 180 graden. Dat vond ik op zichzelf al een briljante manier van omdenken: “Wie is hier nu de Harry?”. Vervolgens vroeg hij aan zijn teamgenoten: “Hebben jullie enig idee hoe eenzaam het voor mij voelt om met mijn afwijkende mening helemaal alleen te staan?”   

Op mijn vraag aan het team wie dat gevoel bij zichzelf herkende, gingen meteen alle handen de lucht in. Vrijwel iedereen in de groep wist zich wel een situatie of moment te herinneren waarin je het idee kreeg: “Ben ik nou degene die weer es moeilijk doet of zich aan loopt te stellen?” En zo zaten we opeens in een groep vol met Harry’s…

Al pratend werden we ons ervan bewust dat in ieder van ons ergens wel een Harry schuil gaat die ook graag gehoord of gezien wil worden. Een Harry, Harriët, Fatima, Pierre, Mo… of Bro…die binnen het team een afwijkende mening heeft, een andere blik op de zaken werpt, het vernieuwende standpunt inneemt, de haakse invalshoek kiest, het andere geluid laat horen en zo de stem van de minderheid vertegenwoordigt. Harry als de ambassadeur voor meer diversiteit.

In de rol van Harry kunnen we al snel de neiging hebben om te gaan denken: “Ben ik nu écht zo gek of lastig?” En voordat je het weet bekruipt je dan langzaam maar zeker het akelige gevoel dat je binnen het team de uitzondering op de regel bent. Harry als het zwarte schaap dat bang en voorzichtig met zijn mening moet omgaan.

Harry wil ook nog wel eens fungeren als het geweten van de groep. Uitgerekend als het team net even tempo wil maken, we met z’n allen graag voortgang willen boeken of als voorzitter snel knopen door willen hakken staat er wel weer een andere Harry op die begint over zaken die we op zulke momenten eigenlijk helemaal niet willen horen. En ja, dat kan soms ook knap irritant zijn.

Harry wordt door het team dan al gauw afgeschilderd als het type dat geen- of juist teveel oog heeft voor details, zaken moeilijk uit handen geeft, te diep in gedachten is om nog effectief te kunnen communiceren of met een timing die nog wel wat te wensen over laat. Harry kan door anderen dan worden neergezet als zorgelijk, intolerant, cynisch, niet erg enthousiasmerend of weinig praktisch.

Op eenzame hoogte?

Als we op zulke momenten de tijd zouden nemen om even naast Harry te gaan staan en écht te luisteren naar wat hij ons te zeggen heeft zouden we beter in staat zijn om de verborgen kwaliteiten van Harry te zien en op hun echte waarde in te schatten. Wanneer we als teams en groepen met elkaar het vertrouwen en de veiligheid weten te creëren waarbinnen alles gezegd kan worden wat gezegd moet worden zouden we samen eerder ontdekken Harry binnen ieder team een cruciale rol vervult:

Harry de Waarschuwer die ons erop wijst als we met z’n allen weer eens iets of iemand over het hoofd dreigen te zien. Harry de Zorgdrager met discipline, oog voor details, die test en keurt. Gewetensvol, nauwkeurig en onafhankelijk. Harry de Specialist die inzicht biedt in complexiteit, die alle opties beschouwt. Analytisch, creatief en soms onorthodox. Harry de Monitor die accuraat is in zijn oordeel. Solide, direct en transparant. Harry de Afmaker die zich als geen ander houdt aan gemaakte afspraken. Eerlijk, loyaal en betrouwbaar. Harry als de witte raaf!

Door het proces bewust even te vertragen kwamen we tot de ontdekking dat Harry soms niet alleen lastig kan zijn voor anderen, maar dat Harry vaak ook heel streng en veeleisend is voor zichzelf. Door ons meer te verdiepen in Harry en zijn motieven, overwegingen en bezwaren serieus te nemen kunnen we ons als groep met elkaar een goed afgewogen oordeel vormen, waarbij alle invalshoeken en mogelijke risico’s helder worden belicht en de consequenties van het besluit beter worden overzien.

Het toevoegen van de wijsheid van de minderheid aan het meerderheidsbesluit leidt tot krachtige en breed gedragen besluiten en kleurrijke teams. Door als groep de kracht van veelkleurigheid te zien, omarmen en beter te benutten kunnen we effectief en plezierig samenwerken aan de noodzakelijke vernieuwing, duurzame verbeteringen en een hogere kwaliteit van onze producten en dienstverlening. En wie wil dat nou niet?

Welke eigenschappen van Harry herken jij bij jezelf? En welke kwaliteiten van Harry waardeer jij binnen jouw eigen team?

Wil je meer weten of nog even doorpraten? Bel me dan gerust een keer op 0680157159 of kijk op www.humancolours.nl