Waarom zo’n SIRE campagne weldegelijk nut heeft

Driekwart van de Nederlanders vindt dat de tegenstelling tussen groepen de afgelopen jaren is toegenomen en heeft daar last van. SIRE start daarom een campagne tegen polarisatie. “Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt”, luidt de nieuwe campagneslogan. De campagnes worden vaak positief ontvangen door het publiek,maar halen dit soort campagnes wel echt iets uit?’, vroegen de journalisten van Nieuwsuur zich meteen af.

Want hoewel we dagelijks de verschillen tussen mensen zien en ervaren, blijft het lastig om hier op een goede manier mee om te gaan. En in hoeverre kunnen ’twaalf praktische handvatten’ van SIRE dan een blijvend effect hebben op ons gedrag en communicatie? Het luisteren naar al die verschillende ideeën en opvattingen is soms al een hele uitdaging, maar hoe krijg je vervolgens alle partijen op één lijn en kom je samen tot een visie en aanpak waar iedereen zich aan kan verbinden?

De weg van schijnharmonie naar ego-cultuur

In een wereld waarin de veranderingen elkaar in een rap tempo opvolgen wordt het belangrijker dan ooit om aandacht te besteden aan de onderlinge communicatie, relatie en samenwerking. Naarmate onze dagelijkse werkelijkheid complexer wordt, lopen we anders het risico dat we in alle drukte en hectiek ons gezamenlijke doel, de klant of erger nog, jezelf of elkaar steeds meer uit het oog dreigen te verliezen.

Een gebrek aan invloed, aandacht en actieve betrokkenheid kan er toe leiden dat het vertrouwen in jezelf en anderen langzaam plaats gaat maken voor teleurstelling, onzekerheid, gelatenheid en onkwetsbaarheid. Als je er zelf geen direct belang bij hebt lijkt er op den duur dan ook weinig reden of zin meer om met z’n allen uitgebreid stil te gaan staan bij allerlei thema’s die voor andere mensen onder water wellicht een rol spelen:

‘Voor je het weet word je straks nog meegesleurd in een ‘onderstroom’ van overtuigingen of verzuip je met z’n allen in een moeras van diepgewortelde emoties. En zie daar samen dan nog maar eens uit te komen. ‘Zolang je niks hoort mag je er vanuit gaan dat het goed gaat, toch?’

Of misschien toch niet…?

Open communicatie kan gaandeweg verworden tot een schijnharmonie die verzandt in vage afspraken of leidt tot individuele acties die hun doel regelmatig voorbij schieten: ‘Alles hoeft toch ook niet altijd meteen gezegd of uitgesproken te worden. Dat leidt meestal alleen maar tot verhitte discussies, waarbij alles wat je zegt later misschien wel tegen je gebruikt kan worden. Dus zeg nou zelf, waarom zou je je mond dan nog open doen?’

Uiteindelijk resulteert deze houding in een onveilige cultuur en ziekmakende mentaliteit waarin alles alleen nog maar lijkt te draaien om status en grote ego’s die in dagelijkse en terugkerende discussies de boventoon voeren: ‘De mensen hier kunnen zich heel goed zelf redden en zullen echt wel voor zichzelf opkomen als dat echt nodig is. Mijn deur staat immers altijd open!

Effectief communiceren en samenwerken is geen trucje

Effectief communiceren en samenwerken is helaas geen kwestie van jezelf snel even wat handige ’tips & trics’ aanleren. Toch kan zo’n campagne van SIRE weldegelijk effect hebben en bijdragen aan de bewustwording dat wij als mensen veel meer overeenkomsten dan verschillen met elkaar hebben.

Conflicten ontstaan niet door een verschil in behoefte, maar door verschillen in de strategieën die we kiezen om een behoefte te vervullen. Als we alleen de symptomen zien waar we zelf last van hebben, alledaagse situaties waar je je druk om maakt of mensen die lastig zijn om mee om te gaan, zal de conclusie al snel zijn dat de ander moet veranderen: “daar ligt het probleem, dus daar ligt de oplossing…”.

Om werkelijk te begrijpen wat ons als mensen drijft in hoe wij ons gedragen, denken en voelen, zullen we verder moeten kijken in het systeem of het krachtenveld waarin wij worden beïnvloed. Als je bereid bent om je eigen patronen en de onderliggende dynamieken te onderzoeken, ga je ontdekkingen doen die voorheen niet zichtbaar waren. Die hebben nooit met de ander te maken, maar altijd met jezelf.

Het onderlinge vertrouwen tussen rivalerende partijen kan pas groeien als mensen zich veilig genoeg voelen om zich naar elkaar uit te spreken én tegelijkertijd kwetsbaar op durven stellen. Open communicatie maakt dat meningsverschillen besproken worden en conflicten meteen kunnen worden opgelost zonder dat dit relatieverlies tot gevolg heeft.

Oog en oor voor wat mensen beweegt, verbindt en versterkt

Als partner in menselijk maatwerk begeleid ik mensen, teams en organisaties om helder voor ogen te krijgen wat ze willen bereiken, hoe én waarom. Als we elkaars partner zijn in het onderzoeken van ideeën, kan een dialoog ontstaan tussen gelijken. Voor teams en organisaties betekent dit terug naar de essentie: Waar staan wij als bedrijf voor? Waar willen wij samen voor gaan? Hoe kunnen wij het beste bij elkaar naar boven halen?

Verbinding vanuit vrijheid en verantwoordelijkheid geeft kracht en leidt tot duurzame samenwerking en betere resultaten. Waar boven water een kloof lijkt te bestaan tussen mensen, zal onder water (opr)echt contact en een (h)echte verbinding ontstaan als we elkaar weten te vinden op gedeelde waarden, belangen en ambities.

Je bereikt je doelen het beste als je kunt communiceren en samenwerken op een manier die bij jou past en die aansluit op jouw persoonlijke waarden. In de praktijk betekent dit terug naar de kern: Ken jezelf, je potentieel, stem af met je omgeving en haal eruit wat erin zit.

Als trainer en coach ondersteun ik leidinggevenden en medewerkers bij het ontwikkelen van de talenten en vaardigheden die nodig zijn om adequaat in te (blijven) spelen op uiteenlopende vragen, wensen, behoeften en verwachtingen vanuit de omgeving:

Waar loop je in de praktijk tegenaan? Hoe ben je “van nature” geneigd om te reageren als het even lastig, spannend of ingewikkeld wordt? Wat kan jij zelf doen om effectiever te beïnvloeden vanuit jouw persoonlijke kracht? En hoe kunnen de mensen in jouw omgeving je hierbij ondersteunen?

Heb je een vraag of wil je hier graag eens vrijblijvend over door praten? Bel me dan gerust op 06-80157159