Oog voor wat mensen verbindt

Samen komen tot krachtige besluiten en betere resultaten

Hoewel we dagelijks te maken hebben met verschillen tussen mensen, blijft de diversiteit binnen teams vaak lastig te hanteren. Het luisteren naar alle verschillende ideeën en bezwaren is vaak al een hele uitdaging, maar hoe krijg je vervolgens alle teamleden op één lijn? En hoe kom je samen tot een besluit waaraan iedereen zich kan verbinden?

“Wees jezelf en pas je aan is de inclusieparadox waarmee wij in de wieg zijn gegooid.” -Jitske Kramer –

Steeds meer organisaties kiezen voor het toepassen van Deep Democracy. Een krachtig instrument voor dialoog, besluitvorming en conflictresolutie binnen groepen met een uiteenlopende diversiteit. Het is ‘democratisch’ omdat het benadrukt dat elke invalshoek er toe doet en dat de kwaliteit van besluiten het grootste is wanneer zowel de meerderheids- als de minderheidsstem gewaardeerd worden. Het is ‘deep’ omdat het verder gaat dan vele traditionele faciliterende methodieken.

Om als team of organisatie succesvol te zijn, is het commitment van medewerkers van groot belang. Dit maakt het belangrijk om mensen actief te betrekken bij het realiseren van verbeteringen die hen zelf aangaan. Doel is om samen te komen tot krachtige besluiten en duurzame verandering, waarbij het beste van de mensen in jouw team en organisatie naar boven wordt gehaald.

De golven zijn de dagen
De dagen van het jaar
Het lijkt of zij vertellen
Hoe het ons vergaat

Maar de onderstroom
Die niemand ziet
Bepaalt de richting
Op elk gebied

Uitgangspunt van de Lewis methode is dat tegenstellingen de start van een creatief proces zijn. Mensen werken beter/gemotiveerder als zij:

 • weten wat er van hen verwacht wordt
 • betrokken zijn bij het formuleren van de verwachtingen
 • doelen als haalbaar, inspirerend en uitdagend zien
 • ruimte hebben om zelf te bepalen, hoe zij aan deze verwachtingen kunnen voldoen
 • geïnformeerd worden over hun prestaties (output), zodat zij hiervan kunnen leren en zich verder ontwikkelen[1

Bij effectieve samenwerking is het van belang dat iedereen wordt gehoord en gezien, waarbij juist de afwijkende mening de wijsheid in zich heeft die het beeld van de meerderheid kan verrijken. Zo zal er boven water pas (h)echt contact en oprechte verbinding tussen mensen ontstaan, als de teamleden elkaar onder water weten te vinden op gedeelde waarden, belangen, individuele behoeften en persoonlijke drijfveren.

Deep Democracy in 5 stappen (Lewis-methode)

 1. Verzamel alle invalshoeken.
 2. Zoek actief naar het alternatief.
 3. Verspreid ‘het alternatief’.
 4. Voeg de wijsheid van de minderheid toe aan het besluit.
 5. Duik in ‘de onderstroom’ wanneer nodig.

Deep Democracy creëert eerst veiligheid en geeft daarna ruimte aan standpunten, emoties, meningen en visies. Om onze eigen overtuigingen en opvattingen op een plezierige en effectieve manier met elkaar te kunnen delen hanteren we binnen Deep Democracy drie basisprincipes:

 1. Niemand heeft monopolie op de waarheid.
 2. We gaan in gesprek om onze relatie te verdiepen.
 3. We zijn bereid met- en van elkaar te leren

Open communicatie maakt dat meningsverschillen in een debat of dialoog besproken worden en conflicten meteen kunnen worden opgelost zonder dat dit relatieverlies tot gevolg heeft. Door dubbele signalen en zich herhalende onbewuste interactiepatronen zichtbaar te maken hef je de groepsblindheid voor het eigen onvermogen op. Hiervoor is het nodig dat uitgesproken wordt wat er tot nu toe om wat voor reden dan ook onder het wateroppervlak bleef. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • We zullen het tempo van het gesprek af en toe vertragen.
 • Praten en luisteren is menselijk. We hebben elkaars hulp nodig om betere luisteraars te worden.
 • We gaan ervan uit dat het af en toe chaotisch is.

Als gecertificeerd DD-facilitator stimuleer ik dat alles wat gezegd moet worden ook gezegd kàn worden. Doel is om de uitwisseling van informatie te herstellen en daarmee de potentie van de groep beter te benutten. Spanningen en conflicten worden niet geproblematiseerd of gladgestreken, maar zijn een normaal en welkom gegeven. Immers, de minderheid ziet vaak iets wat de rest mogelijk over het hoofd ziet… “De werkelijkheid” is en blijft in de praktijk een complex geheel van inzichten, feiten en perceptie.

Denk niet wit, denk niet zwart,

denk niet zwart wit,

maar in de kleur van je hart

Door alle invalshoeken met elkaar te combineren komen we binnen de organisatie tot de hoogst haalbare oplossingen. Het resultaat is dat zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van het potentieel van de groep.

Wil jij leren hoe je uit de machtstrijd kan blijven? Kijk dan alvast naar dit filmpje om te kijken hoe je een waar “Grieks Drama” tussen teamleden kunt voorkomen.