Waarom Human Colours?

In een tijd waarin de veranderingen elkaar in rap tempo opvolgen is het belangrijker dan ooit om aandacht te besteden aan talentontwikkeling en persoonlijke effectiviteit. Naarmate de druk, spanning of de complexiteit van vraagstukken toeneemt, groeit gaandeweg de uitdaging om het gezamenlijke doel, de klant, elkaar- of erger nog, jezelf niet uit het oog te verliezen. Human Colours heeft oog voor wat mensen en teams binnen organisaties beweegt, verbindt en versterkt.

Terug naar de essentie: Waar staan wij als bedrijf voor? Waar willen wij samen voor gaan? Hoe halen wij als bedrijf het beste uit onze mensen?

Als partner in menselijk maatwerk begeleid ik mensen, teams en organisaties om helder voor ogen te krijgen wat ze willen bereiken, hoe Ên waarom. Als trainer en coach ondersteun ik leidinggevenden en medewerkers bij het ontwikkelen van de talenten en vaardigheden die nodig zijn om adequaat in te (blijven) spelen op veranderende omstandigheden en de uiteenlopende wensen, verwachtingen en behoeften vanuit hun omgeving.

Terug naar de kern:
Ken jezelf, je potentieel, stem af met je omgeving en haal eruit wat erin zit.

Samenwerken met mensen met verschillende persoonlijkheden kan soms best een uitdaging zijn. Zolang we alleen de symptomen zien waar we zelf last van hebben, alledaagse situaties waar je je druk om maakt of mensen die lastig zijn om mee om te gaan, zal de conclusie al snel zijn dat de ander moet veranderen, “daar ligt het probleem, dus daar ligt de oplossing…”. Als je bereid bent om je eigen patronen en de onderliggende dynamieken te onderzoeken, ga je ontdekkingen doen die voorheen niet zichtbaar waren. Die hebben nooit met de ander te maken, maar altijd met jezelf.

Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is” -K. Schippers-

Beinvloeden vanuit persoonlijke kracht heeft alles te maken met het nemen van de volle verantwoordelijkheid voor je eigen leven en werk. Je bent nergens meer slachtoffer van en je hebt niemand meer iets te verwijten. Daarbij bereik je je doelen het beste als je kunt werken op een manier die bij jou past en die aansluit op jouw persoonlijke waarden, talenten en kwaliteiten.

Dankzij ons Zelf-Bewust-Zijn beschikken wij als mens over de mogelijkheid om effectief te schakelen tussen ons denken, voelen en doen. Als je bereid bent om oprecht naar de ander te luisteren met de intentie om met- en van elkaar te leren, kan een dialoog ontstaan tussen gelijken die leidt tot een hechte samenwerking en duurzame resultaten.

Heb je een vraag of lijkt het je leuk om eens met elkaar van gedachten te wisselen? Bel me dan gerust op 06-80157159 of maak hier vrijblijvend een afspraak voor een persoonlijke ontmoeting.