Oog voor wat mensen beweegt

Individuele coaching: Zelf kleur geven aan jouw leven en werk

Wat vind jij belangrijk in jouw werk en leven? Waar krijg je energie van? Waar kom jij je bed voor uit? Waar loop jij warm voor? Waar wil jij voor gaan?

Groei en ontwikkeling beginnen altijd bij jezelf. Het vergroten van je persoonlijke effectiviteit vraagt om bewuste en krachtige keuzes op basis van wat jij echt belangrijk vindt en graag zou willen bereiken. Jij formuleert jouw eigen waarden en doelen, vindt balans en bent zelf in staat om positieve keuzes te maken.  

Het geheim van veranderen is

dat je je energie niet richt op het bestrijden van het oude,

maar op het realiseren van het nieuwe.

(Socrates)

Elke verandering begint met bewustwording en het creëren van nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld over de vraag: “Waarom kan ik zo hardnekkig vasthouden aan oude denk- en doepatronen, zelfs als ik weet dat die mij niet meer verder gaan helpen?”  Coaching kan je meer helderheid verschaffen, bijvoorbeeld door eens op een andere manier naar jezelf en jouw situatie te kijken.

Stel je persoonlijkheid eens voor als een bus vol ikken: Dan wil mijn Piet Perfect dat ik uitmuntend train, mijn Lieve Loetje wil het iedereen naar de zin maken, mijn Nico Norm maakt zich druk over de ‘wegpiraten’, mijn Frits Frustratie stoort zich aan de slechte WIFI verbinding en mijn Dirk de Douwer geeft een ruk aan mijn stuur: “Kop op, niet aanstellen, beetje doorrijden Olchert!”

#VoiceDialogue geeft je inzicht in vastgeroeste patronen en leert je hoe je jouw verschillende Ikken kunt managen, zodat niet zij, maar jij je leven bestuurt. ‘Je Bewuste Ego inschakelen helpt om knellende patronen te doorbreken en bij het ontdekken van wie je bent, in al je veelzijdigheid. Jouw Ikken als passagiers en jijzelf met je hoofd, hart en handen stevig aan het stuur!

De ziel wordt geschilderd door de kleur van onze gedachten (Marcus Aurelius}

Als coach omarm ik de principes van ‘Co-Active Coaching, een methode die jou helpt om resultaten te bereiken en jouw leven blijvend te veranderen. De term ‘Co-Actief’ verwijst naar het feit dat wij, als coach en coachee, actief met elkaar samenwerken. Belangrijk uitgangspunt van de Co-Actieve aanpak is dat jij als coachee zelf de antwoorden hebt of deze kunt vinden:

  • Jij bent van nature creatief, vindingrijk en compleet.
  • Co-Actief coachen richt zich op jouw hele leven.
  • Jij bepaalt de agenda.
  • De relatie is een verbintenis die door ons als coach en coachee samen wordt vormgegeven.

Tijdens de coaching kijk ik naar jou als hele persoon, waarbij ik steeds gericht ben op het creëren van bewustwording, zelfinzicht en het stimuleren van gedrag dat leidt tot meer voldoening, balans en zelfsturing. Drie elementen die samen de basis vormen voor (het streven naar) zinvol werk en een betekenisvol leven.

‘Jij hebt de dingen niet nodig om te kunnen zien

De dingen hebben jou nodig om gezien te kunnen worden’.

(Dichter K. Schippers 1936)

Teamcoaching: 1+1=3

Wat heb je nodig om samen met jouw team adequaat in te (blijven) spelen op snel wisselende omstandigheden en de veranderende vragen en behoeften vanuit jouw omgeving?
Als (team)coach begeleid ik teams en medewerkers om helder voor ogen te krijgen wat zij willen bereiken, hoe én waarom. Er is sprake van een team als mensen onderling van elkaar afhankelijk zijn voor het bereiken van resultaten. Mijn doel als coach is om teamleden te inspireren om zelf in beweging te komen en concrete stappen te zetten die leiden tot meer werkplezier en betere resultaten.

Om dit proces te begeleiden en ondersteunen maak ik ondermeer gebruik van het teameffectiviteitsmodel. Het model bestaat uit vijf logisch geordende kerngebieden:

De basis voor effectief teamwerk ligt bij duidelijkheid en aanvaarding van missie/ visie, doelen, rollen/ taken en procedures/werkafspraken. Slechte persoonlijke verhoudingen zijn eerder gevolg van onduidelijkheid op vier boven liggende niveaus dan oorzaak! Door teamcoaching neemt het zelfsturend en zelf oplossend vermogen van het team toe.

“De teamcoaching was zonder twijfel zeer zinvol. Het heeft zeker een bijdrage geleverd om de synergie binnen het team te versterken. Er is meer vertrouwen, samenhang en de durf om elkaar op te zoeken. Niet in de minste plaats door de bijdrage van Olchert die dit proces fantastisch, heel natuurlijk en flexibel heeft begeleid.”– Edith Hoebergen, managementteam Plieger-

Ontdekken en optimaal benutten van elkaars kwaliteiten en persoonlijke voorkeursstijlen

Ieder mens beschikt over unieke talenten. Het kennen en herkennen van elkaars voorkeuren en inzicht in de verschillen tussen persoonstypes versterkt onderling begrip en bevordert de samenwerking.  De Myer Briggs Type Indicator (De MBTI®) helpt teamleden om elkaars persoonlijke kwaliteiten en voorkeursstijlen te ontdekken en (h)erkennen, zodat een vlotte samenwerking gemakkelijker wordt.

De MBTI® is gebaseerd op de theorieën van de psycholoog Carl Gustav Jung.  Het vergroot het bewustzijn van de werkstijl van het team. Het instrument meet op vier dimensies de voorkeur van een individu: Extraversion versus introversion, sensing vs intuïtion, thinking vs feeling en perceiving vs judging. Zo ontstaat een raamwerk dat persoonlijkheidsverschillen op een positieve en opbouwende manier beschrijft.  Teamleden ontdekken hoe hun individuele stijl een bijdrage levert aan het team en hoe ze het beste gebruik kunnen maken van de kwaliteiten binnen het team. Dit levert waardevolle informatie op om de teameffectiviteit te verbeteren.