Partner in menselijk maatwerk

Hoe creëer je een optimale match tussen mensen en hun organisatie? Hoe kan je vanuit jouw rol en positie effectief invloed uitoefenen op het krachtenveld binnen jouw eigen organisatie? Hoe werk je samen met anderen aan een HRM-beleid dat écht tot leven komt op de werkvloer?
Professionele organisaties onderscheiden zich door te sturen op prestaties van medewerkers en gericht aandacht te besteden aan de ontwikkeling van hun kwaliteiten. Als partner in menselijk maatwerk ondersteun ik organisaties om hun visie, strategie en beleid daadwerkelijk in de praktijk te brengen door:
  • Complexe organisatievraagstukken te vertalen naar de betekenis voor mensen.
  • Samen te werken aan talentontwikkeling, persoonlijke effectiviteit en duurzame inzetbaarheid.
  • Mooie plannen en ambities om te zetten in gewenst gedrag en zichtbare resultaten. 

Wat met potlood staat geschetst,
kan met kleur worden ingetekend.

In de loop der jaren heb ik heel wat stromingen voorbij zien komen: “Loopbaanbeleid”, “Levensfasebewust personeelsbeleid”, “Vitaliteitsbeleid”, “Het Nieuwe Werken”, “Diversiteitsbeleid”, “Mobiliteitsbeleid”, “Employability”, “Integraal Performancemanagement”, “Competentiemanagement”, “Persoonlijke Ontwikkelplannen”, “Talentontwikkeling”, “Duurzame Inzetbaarheid”, “High Performing Teams & Organisations”, “Future Focused Leadership” en de “Chief Happiness Officer (CHO)” om het “werkgeluk” binnen organisaties te verhogen…

Eerlijk gezegd maakt het mij niet zoveel uit hoe je het noemt, zolang het beleid maar echt werkt en tot leven komt bij de mensen voor wie het bedoeld is. Bevlogenheid, eigenaarschap en zelfsturing vormen voor mij de belangrijkste ingrediënten voor het succes van mens en organisatie. En juist daarin zie ik een taak voor mezelf weggelegd.

Wat is funester dan te werken, te denken en te voelen zonder innerlijke noodzaak, zonder een dieppersoonlijke keuze, zonder lust?
(Friedrich Nietzsche, Duits Filosoof, 1844 -1900)

Mijn missie is het creëren van een optimale match tussen mens en organisatie. Daarbij ga ik uit van de kracht van mensen en niet van hun belemmeringen. In theorie klinkt dat simpel, maar de dagelijkse praktijk blijkt vaak weerbarstiger.  Het probleem bij verandering is meestal niet de goede wil, maar het aanleren en in stand houden van gewenst gedrag. Wat hierin een belangrijke rol speelt is de organisatiecultuur. Verandering binnen de organisatie betekent ook verandering in de bestaande cultuur.

“De IJsberg van de persoonlijkheid” laat zien dat gedrag voortkomt uit allerlei onderliggende aspecten die zich onder de waterspiegel in de ‘onderstroom’ bevinden, zoals kennis, ervaring, houding en normen en waarden die iemand gedurende zijn leven heeft ontwikkeld en eigen heeft gemaakt. Mensen zijn van nature gemotiveerd [1], zolang zij maar het gevoel hebben dat zij:

  • Doelen bereiken
  • Iets doen/kunnen laten zien waar ze goed in zijn
  • Bijdragen aan iets wat ze belangrijk of waardevol achten
  • Iets leren of beter worden in wat ze doen/kunnen.

Graag onderzoek ik samen met jou hoe je vanuit jouw rol en positie meer grip kunt krijgen op “de onderstroom” en effectief invloed kunt uitoefenen op het strategische krachtenveld binnen jouw organisatie.

[1] Wim van Beers, Performancemanagement in de praktijk