Partner in menselijk maatwerk

Hoe creëer je een optimale match tussen mensen en hun organisatie? Hoe kun je vanuit jouw rol en positie effectief invloed uitoefenen op het krachtenveld binnen jouw eigen organisatie?
Als adviseur ondersteun ik organisaties om HRM-beleid in de praktijk te brengen. Plannen en ambities omzetten in zichtbaar gedrag en concrete resultaten.  HRM-vraagstukken vertalen naar de betekenis voor mensen.

Wat met potlood staat geschetst,

kan met kleur worden ingetekend.

In de loop der jaren heb ik heel wat stromingen voorbij zien komen:

“Loopbaanbeleid”, “Levensfasebewust personeelsbeleid”, “Vitaliteitsbeleid”, “Het Nieuwe Werken”, “Diversiteitsbeleid”, “Mobiliteitsbeleid”, “Employability”, “Integraal Performancemanagement”, “Competentiemanagement”, “Persoonlijke Ontwikkelplannen”, “Talentontwikkeling”, “Duurzame Inzetbaarheid”, “High Performing Teams & Organisations”, “Future Focused Leadership” en de “Chief Happiness Officer (CHO)” om het “werkgeluk” binnen organisaties te verhogen…

Eerlijk gezegd maakt het mij niet zoveel uit hoe je het noemt, zolang het beleid maar echt werkt en tot leven komt bij de mensen voor wie het bedoeld is. En juist daar zie ik een taak voor mezelf weggelegd!

Wat is funester dan te werken, te denken en te voelen zonder innerlijke noodzaak, zonder een dieppersoonlijke keuze, zonder lust?

(Friedrich Nietzsche, Duits Filosoof, 1844 -1900)

Mijn missie is het creëren van een optimale match tussen mens en organisatie. Daarbij ga ik uit van de kracht van mensen en niet van hun belemmeringen. In theorie klinkt dat simpel, maar de praktijk is vaak weerbarstiger.  Het probleem bij verandering is meestal niet de goede wil, maar het aanleren en in stand houden van gewenst gedrag. Wat hierin een belangrijke rol speelt is de organisatiecultuur. Verandering binnen de organisatie betekent ook verandering in de bestaande cultuur.

“De IJsberg van de persoonlijkheid” laat zien dat gedrag voortkomt uit allerlei onderliggende aspecten die zich onder de waterspiegel in de ‘onderstroom’ bevinden, zoals kennis, ervaring, houding en normen en waarden die iemand gedurende zijn leven heeft ontwikkeld en eigen heeft gemaakt. Ik geloof dat mensen van nature gemotiveerd zijn [1], zolang zij maar het gevoel hebben dat zij:

  • Doelen bereiken
  • Iets doen/kunnen laten zien waar ze goed in zijn
  • Bijdragen aan iets wat ze belangrijk of waardevol achten
  • Iets leren of beter worden in wat ze doen/kunnen.

Als HR adviseur onderzoek ik graag samen met jou hoe je meer grip kunt krijgen op “de onderstroom” en vanuit jouw eigen rol- en positie effectief invloed kunt uitoefenen op het krachtenveld binnen jouw eigen organisatie.

[1] Wim van Beers, Performancemanagement in de praktijk