De kracht van organisatie- en familieopstellingen

Doorgroeien en opbloeien door inzicht in onbewuste patronen en jouw sociale systeem.

Het klinkt het zo eenvoudig, “Op je eigen plek gaan staan en de ander zijn plek gunnen.” Toch blijft het in de relatie of samenwerking zoeken naar een goede balans tussen de ander ruimte geven en je eigen plek innemen. Hoe kun je jezelf zijn in het hier-en-nu terwijl je in contact en verbinding blijft met anderen?

Groei en ont-wikkeling zit in het samenbrengen van deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid. Om werkelijk te begrijpen wat ons als mensen drijft in hoe wij ons gedragen, zullen we verder moeten kijken in het krachtenveld waarin wij worden beïnvloed. Zo zijn we allemaal geconditioneerd door onze families en het sociale systeem waar wij deel vanuit maken. Zodra je inziet dat je een keuze hebt, dat je meer bent dan je aangeleerde gedrag, kom je weer een stuk dichter bij wie je werkelijk bent.

Als gecertificeerd opsteller begeleid ik mensen om met behulp van een opstelling te onderzoeken hoe onbewuste dynamieken de oorzaak zijn van patronen en symptomen in het dagelijkse leven en werk. Dit kan tijdens een individuele coachingsessie of in een grotere groep waarin dynamieken duidelijker naar voren kunnen komen.

De kracht van systemisch werk is om onbewuste patronen zichtbaar te maken en complexe onderstromen te ‘ont-wikkelen’.

Systemisch werk geeft je een dieper en breder inzicht in het gedrag van mensen en de sociale systemen waar ze deel van uitmaken (familie, organisatie, cultuur). Er zijn drie systemische basiswetten die verklaren waarom we ons zo gedragen als we doen: binding, balans en ordening. Ze zijn zo fundamenteel, biologisch en evolutionair dat ze gelden voor alles en iedereen:

  1. Binding: iedereen heeft recht op een plek in het systeem. Ongeacht wie je bent Je gedrag, overtuigingen, sterkten en zwakten.
  2. Ordening: in een systeem dat kloppend is staat iedereen op de juiste plek, met de juiste verantwoordelijkheden en taken.
  3. Balans: om het systeem gezond te laten functioneren moet er in de relaties een balans en gelijkwaardige uitwisseling zijn tussen geven en nemen.

95% van ons gedrag wordt veroorzaakt door onbewuste processen. Onze gedachten, overtuigingen en emoties zijn veelal helemaal niet zo persoonlijk, maar ontstaan uit een groter geheel waar ze onderdeel uitmaken van ons sociale systeem of collectief (familie)geweten. Als je het totaal kan zien, kun je zien wat zich aan de realiteit onttrekt. Systemisch werken maakt die realiteit zichtbaar. Niet alleen onze ervaring die wij de realiteit noemen, maar de realiteit die daaronder ligt.

Iedereen heeft realiteitszin, maar niet iedereen heeft dezelfde realiteit. – Martin Appelo –

Jouw patronen worden in de eerste levensjaren vastgelegd. Jouw persoonlijke ervaringen, waarden, terugkerende patronen en emoties kennen zelfs hun oorsprong in vorige generaties: onze ouders, grootouders en hun voorouders. Gebeurtenissen uit het verleden die niet worden erkend of waarvan de angst, pijn of het verdriet wordt weggestopt, kunnen een emotionele lading krijgen en onbewust ‘een eigen leven gaan leiden’.

Een familie- of organisatieopstelling geeft je meer inzicht in onbewuste patronen en draagt bij aan de bewustwording die nodig is om los te komen van oude conditionering, blinde loyaliteit, en (strenge) leefregels. Voorbij overleven en zekerheid komt er ruimte en energie vrij om ons te bewegen naar groeien en bloeien.

“Je kunt het verleden en je sociale systeem niet veranderen, maar je kunt er wel met andere ogen naar leren kijken.”

Deelnemers geven vaak aan dat ze zich na afloop van een opstelling minder slachtoffer van de omstandigheden voelen. Het vertrouwen in hun eigen mogelijkheden wordt groter. Ook verplaatsen ze zich makkelijker in anderen en verbreden ze zo hun blik op de situatie.

Naarmate ons zelfbewustzijn groeit zijn we beter in staat om invloed uit te oefenen op ons eigen denken, voelen en doen. Wanneer je met je meest innerlijke drijfveren in contact komt, wordt een persoonlijke en emotionele kracht werkzaam die maakt dat je verder komt en als mens, team en organisatie waardevolle doelen kunt bereiken.