Wat neem je mee naar 2023? En wat laat je liever achter in 2022?

Hoe kijk jij terug op het afgelopen jaar? Wat neem je graag mee naar 2023? En wat laat je liever achter in 2022?

Mijn jaar stond in het teken van #systemisch werken. Met veel voldoening kijk ik terug op mijn opleiding #familieopstellingen die me een dieper en breder inzicht heeft gegeven in het gedrag van mensen en de sociale systemen waar ze deel van uitmaken (#familie, #organisatie, #cultuur).

Het klinkt zo eenvoudig: “Op je eigen plek gaan staan en de ander zijn plek te gunnen.” Toch hoef je het nieuws maar te volgen om te weten hoe lastig en ingewikkeld dat soms kan zijn:

Wat doe jij als je door iemand ‘op je plek’ wordt gezet? Of wanneer er voor jou opeens ‘geen plek in de herberg’ meer over blijkt te zijn? Kan en mag je dan voor jezelf en jouw eigen belangen opkomen? En hoe doe je dat op een respectvolle manier?

In elke relatie blijft dat voor mij zoeken naar een goede balans tussen de ander ruimte geven en mijn eigen plek in durven nemen: Hoe blijf ik bij mezelf in het hier-en-nu terwijl ik in contact en verbinding ben met anderen? Groei en ont-wikkeling zit in het samenbrengen van deze ogenschijnlijke tegenstijdigheid.

Elke verandering begint bij bewustwording en het (h)erkennen van mijn eigen triggers: Lukt het mij om onder alle omstandigheden mijn geduld te bewaren? Weet ik op tijd mijn grenzen aan te geven als ik onder (tijds)druk komt te staan? En wat ervaar ik als ik dat niet doe?

Verbinding vanuit vrijheid geeft kracht en versterkt de onderlinge saamhorigheid. Wanneer je met je meest innerlijke drijfveren, verlangens, gevoelens en behoeften in contact komt, wordt een persoonlijke en emotionele kracht werkzaam die maakt dat je verder komt en waardevolle doelen kunt bereiken.

Heel veel dank aan mijn deelnemers, coachees, studiegenoten, collega’s, klanten en opdrachtgevers voor het vertrouwen en de fijne samenwerking in 2022!

Ik wens je alle goeds voor 2023, waarin ik graag samen met jou oog Ên oor blijf houden voor wat mensen binnen teams en organisaties beweegt, verbindt en versterkt.