Oog voor wat mensen versterkt

Welke talenten en vaardigheden heb je nodig om als medewerker, leidinggevende en bedrijf succesvol te kunnen zijn én blijven in een dynamische werkomgeving?

Dit vraagt om Menselijk Maatwerk. Authentiek beïnvloeden is geen kwestie van een trucje leren of de ander overtuigen van jouw gelijk. De dagelijkse praktijk is nooit zwart of wit. Mensen zijn niet rood, geel, groen of blauw. Dit soort stereotypen maken al gauw een karikatuur van de kleurrijke talenten waar ieder mens van nature over beschikt.

Iedereen heeft realiteitszin, maar niet iedereen heeft dezelfde realiteit. Daarom werk ik als trainer/adviseur graag samen met jou aan een passend aanbod met oog voor mensen én resultaten. Thema’s:

  • Authentiek Beïnvloeden en Klantgericht adviseren
  • Communiceren met tact en daadkracht
  • Effectief Overleggen en Samenwerken
  • Conflicthantering en Onderhandelen
  • Het vergroten van jouw persoonlijke effectiviteit & Vitaliteit
  • Het voeren van effectieve HR-gesprekken (verzuim, functioneren, beoordelen, selectie, loopbaan)
  • Projectleidersvaardigheden, Situationeel Leiderschap, Leiding geven zonder macht
  • Effectief tijdsbeheer (time- & energy-management)

Anders denken, beter voelen en gewoon doen

Het karakter van mijn trainingen laat zich omschrijven: praktisch, positief, stimulerend en interactief. Leren door zelf te doen, ontdekken en ervaren, er zin in krijgen, experimenteel vast te stellen wat in de praktijk wel en niet werkt.

Zowel in de klassikale training als in de online variant ligt de nadruk sterk op handelingsgericht leren en ervaringsgericht werken. We werken met praktische oefeningen waarbij de eigen casuïstiek van de deelnemers centraal staat. Daarbij letten we met elkaar op de interactie die op dat moment in de groep aanwezig is. Dit helpt je om inzicht te krijgen in je gedrag en jezelf bewust te worden van het effect daarvan op anderen.

Je hebt niet de macht om de realiteit te veranderen.
Je hebt wel de macht om er anders naar te kijken.
(Elmer Hendrix)

Als trainer leid ik het leerproces in goede banen en stuur ik op de vooraf gestelde doelen en beoogde resultaten. Niet door je voor te kauwen wat jij moet doen, maar door je zelf te laten ontdekken en ervaren wat jij belangrijk vindt: Waar kom jij je bed voor uit? Waar loop jij warm voor? Waar wil jij voor gaan?

Het verschil tussen wie je bent
en wie je wilt zijn,
is wat je doet.

Uitgangspunt voor mijn trainingen is dat voornemens niet vrijblijvend zijn maar worden omgezet naar concrete acties in de eigen werkpraktijk. Daarbij zetten we verschillende (digitale) werkvormen in om het leereffect te vergroten. Daarbij ontdek je niet zo zeer welk gedrag goed of fout is, maar ga je vooral ervaren wat plezierig en effectief is, zowel voor jou als voor de ander.

Wil je weten hoe je kunt beïnvloeden vanuit persoonlijke kracht? Maak in dit filmpje alvast kennis met de vier invloedstijlen van Jan Bijker en…  ontdek in 3 minuten welke kracht er schuil gaat achter “De vijfde stijl”.

Twijfel je nog aan de effectiviteit van een virtuele training? Klik dan hier voor wat reacties van mijn deelnemers.