Oog voor wat mensen versterkt

Welke talenten en vaardigheden heb je nodig om als medewerker, leidinggevende en bedrijf succesvol te kunnen zijn én blijven in een dynamische werkomgeving?
Dit vraagt om Menselijk Maatwerk. Als trainer/adviseur werk ik graag samen met mijn klanten en opdrachtgevers aan een passend trainings- of begeleidingsaanbod met oog voor mensen én resultaten. Thema’s:
  • Authentiek Beïnvloeden en Klantgericht adviseren
  • Communiceren met tact en daadkracht
  • Effectief Overleggen en Samenwerken
  • Conflicthantering en Onderhandelen
  • Het vergroten van jouw persoonlijke effectiviteit & Vitaliteit
  • Het voeren van effectieve HR-gesprekken (verzuim, functioneren, beoordelen, selectie, loopbaan)
  • Projectleidersvaardigheden, Situationeel Leiderschap, Leiding geven zonder macht
  • Effectief tijdsbeheer (time- & energy-management)

Authentiek beïnvloeden is geen kwestie van een trucje leren of de ander overtuigen van jouw gelijk. In de dagelijkse praktijk is het vrijwel nooit zo zwart/wit. Mensen zijn niet rood, geel, groen of blauw. Dit soort stereotypen maken al gauw een karikatuur van de kleurrijke talenten waar ieder mens van nature over beschikt.

Iedereen heeft realiteitszin, maar niet iedereen heeft dezelfde realiteit. Als je bereid bent om je eigen patronen en de onderliggende dynamieken te onderzoeken, ga je ontdekkingen doen die voorheen niet zichtbaar waren. Die hebben nooit met de ander te maken, maar altijd met jezelf.

Anders denken, beter voelen en gewoon doen

Zowel in de klassikale training als in de online variant ligt de nadruk sterk op handelingsgericht leren en ervaringsgericht werken. We werken met praktische oefeningen waarbij steeds de eigen casuïstiek van de deelnemers centraal staat. Daarbij zet ik verschillende (digitale) werkvormen in om het leereffect te vergroten. Om dit kracht bij te zetten sluit ik aan bij de zaken waar deelnemers op dat moment mee worstelen in hun praktijk van alledag.

Als trainer leid ik het leerproces in goede banen en stuur ik op de vooraf gestelde doelen en beoogde resultaten. Niet door je voor te kauwen wat jij moet doen, maar door je zelf te laten ontdekken en ervaren wat jij belangrijk vindt: Waar kom jij je bed voor uit? Waar loop jij warm voor? Waar wil jij voor gaan?

Het verschil tussen wie je bent
en wie je wilt zijn,
is wat je doet.

Mijn werkwijze laat zich omschrijven: praktisch, positief, stimulerend en interactief. Leren door zelf te doen, ontdekken en ervaren, er zin in krijgen, experimenteel vast te stellen wat in de praktijk wel en niet werkt. Ik let daarbij veel op de interactie die op dat moment aanwezig is. Zo help ik je om inzicht te krijgen en jezelf bewust te worden van het effect van je gedrag. In mijn training draait het niet om wat goed of fout gedrag is, maar kijken we vooral of jouw manier van denken, voelen en doen ook plezierig en effectief is, voor zowel jou als de ander.

Elke oefensessie wordt afgesloten met praktische tips en bruikbare suggesties die de deelnemer in staat stellen om zijn gedrag en communicatie te verbeteren. Uitgangspunt voor mijn trainingen is dat voornemens niet vrijblijvend zijn maar worden omgezet naar concrete acties in de eigen werkpraktijk.

Twijfel je nog aan de effectiviteit van een virtuele training? Klik dan hier voor wat reacties van mijn deelnemers.