Betekenisgeving? Gewoon doen

Heb jij soms ook het gevoel dat we de dingen met z’n allen onnodig ingewikkeld kunnen maken? De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit. Organisaties worden steeds complexer. Mensen dreigen hierdoor soms hun doel-, de klant-, elkaar-, of erger nog, zichzelf uit het oog te verliezen. Toch draait het bij plezierige en succesvolle samenwerking de laatste zeventigduizend jaar maar om één ding: Menselijk Maatwerk.

‘Het is makkelijk om iets moeilijker te maken, maar het is moeilijk om iets makkelijker te maken.’ (Jos de Blok, Buurtzorg)

Menselijk Maatwerk betekent dat je als organisatie oog en oor hebt voor wat mensen beweegt, verbindt en versterkt. In theorie klinkt dat logisch, maar blijkt in de praktijk nog niet zo vanzelfsprekend. Zo bleek in 2018 maar liefst een kwart van alle werknemers te twijfelen aan het nut van zijn eigen werk. Wie zijn deze mensen? vraagt Rutger Bregman zich af in zijn onlangs verschenen boek ‘De meeste mensen deugen’. Geen schoonmakers, verplegers en politieagenten in ieder geval.

Uit de onderzoeksdata blijkt dat de meeste van deze banen zich in de private sector bevinden, bijvoorbeeld banken, advocatenkantoren en reclamebureaus. Volgens de criteria van onze ‘kenniseconomie’ zijn deze hoogopgeleide werknemers hartstikke succesvol. Toch vinden ze hun werk nutteloos.

‘De school is het reclamebureau dat je wil doen geloven dat je de maatschappij nodig hebt zoals ze is’. (Filosoof Ivan Illich)

Rutger Bregman: “Ons grootste tekort vind je niet op een begroting, maar in onszelf. Het is een tekort aan zingeving.” Homo Sapiens is primair een sociaal dier, aldus historicus Yuval Noah Harari in zijn boek ‘Een kleine geschiedenis van de mensheid’. Sociale samenwerking is cruciaal voor onze overleving. In het kielzog van de zogeheten cognitieve revolutie hielp communicatie (en heel veel roddelen…) de mens zo’n 30.000 jaar geleden om grotere stabielere verbanden te vormen en steeds nauwere en verfijndere samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Wil jij meer bezieling, verbinding en saamhorigheid creëren binnen jouw team of organisatie? In de praktijk hoeft dat echt niet altijd zo duur en ingewikkeld te zijn als het in eerste instantie soms wel lijkt. Mensen blijken namelijk hypersociale leermachines. Als mens zijn we geboren om te leren, te verbinden en te spelen. Rutger Bregman: “Mensen hunkeren naar samenzijn en samenspel. We zijn ten diepste geneigd tot interactie en solidariteit.”

‘Niets is krachtiger dan mensen die doen wat ze doen omdat ze het wíllen doen.’ (Rutger Bregman in ‘De meeste mensen deugen‘)

Bij effectieve samenwerking is het van belang dat iedereen wordt gehoord en gezien. Écht contact en verbinding ontstaan wanneer een team open communiceert. De energie en het zelf organiserend vermogen van het team zal toenemen als iedereen de ruimte krijgt om zijn zegje te doen om vervolgens samen gedragen besluiten te kunnen nemen. Als trainer en (team)coach help ik mensen om helder voor ogen te krijgen wat ze willen bereiken, hoe én waarom. Concreet betekent dit:

Terug naar de eenvoud: Hoe zorg je samen voor een visie- en aanpak die op ‘de werkvloer’ écht tot leven komt?

Terug naar de essentie: Waar staan wij als team/organisatie voor? Waar willen wij samen voor gaan? Hoe kunnen wij samen het beste bij elkaar naar bovenhalen?

Terug naar de kern: Wie ben jij? Waar kom jij je bed voor uit? Waar loop jij warm voor? Waar wil jij voor gaan? Ken jezelf, je potentieel, stem af met je omgeving en haal eruit wat erin zit.

‘Alles moet zo eenvoudig mogelijk gemaakt worden, maar niet eenvoudiger dan dat.’ (Albert Einstein)

Door medewerkers actief te betrekken bij de besluitvorming groeit het onderlinge vertrouwen. De inhoudelijke- én emotionele betrokkenheid zorgt ervoor dat teamleden elkaar verantwoordelijk houden. Men durft elkaar dan aan te spreken op verantwoordelijkheden en afspraken. Dit is nodig om als team op een resultaatgerichte- en plezierige manier samen te werken.

Als je mensen goed behandelt, kun je alleen maar hopen dat ze jou goed behandelen. Eenvoudiger wordt het niet in deze ingewikkelde wereld’ (Julio Diaz, maatschappelijk werker, The Bronx, New York)

Menselijk Maatwerk blijkt in de praktijk vaak niet meer dan een kwestie van Anders Denken, Beter voelen en Gewoon doen.

Vind jij dat de communicatie en samenwerking met jouw collega’s plezieriger en effectiever kan? Bel me dan gerust een keer op 0680157159 www.humancolours.nl www.menselijkmaatwerk.nl