GRIP krijgen op het online-vergaderproces: het contact verbeteren en de verbinding herstellen

Online vergaderen blijkt in de praktijk weerbarstiger dan “live”. De kans op ruis is groter en je mist de subtiele signalen, waardoor mensen soms verschillende dingen ‘horen’ en sneller irritaties kunnen ontstaan.

Veel voorkomende valkuilen:
* Alleen aandacht besteden aan inhoud en procedure
* Te snel doorschieten in praktische oplossingen
* Je eigen ervaring en mening teveel vooropstellen.

De oorzaak zit meestal in het communicatieproces. De meeste mensen luisteren niet omdat ze teveel met zichzelf bezig zijn. Gemiddeld herinneren mensen zich
· 10% van wat ze horen
· 20% van wat ze zien
· 30% van wat ze horen en zien
· 70% van wat ze zelf zeggen en doen

Door bewust te schakelen tussen Gevoel, Relatie, Inhoud en Procedure (GRIP) laat je zien dat je niet alleen oog hebt voor taak en resultaat, maar ook voor de beleving en opvattingen van anderen.

Aandachtig luisteren en je focus volledig richten op je gesprekspartner zorgt ervoor dat de ander zich eerder gezien en begrepen voelt. Zo ontstaat een beter contact, waardoor je effectiever met elkaar kunt communiceren en samenwerken, ook online!

Wil jij ook meer GRIP krijgen op de communicatie? Bel me dan op 0680157159