Piekeren neemt de zorgen van morgen niet weg, maar wel de kracht van vandaag

Het Coronavirus brengt een hoop stress en onrust met zich mee. Veel mensen worstelen met vragen als: “Wat gaat deze crisis betekenen voor mijn werk, gezin, opleiding of inkomen?”

Instinctief zijn we geneigd om onze aandacht te richten op alle gevaren en risico’s. Gepieker en onzekerheid kunnen zo langzaam uitgroeien tot angst en paniek.

Coaching kan meer helderheid creëren over de vraag waarom je zo hardnekkig kunt vasthouden aan oude denkpatronen, zelfs als je weet dat die je niet verder helpen.

Zo hoort onzekerheid bij het leven. Ca 100 jaar na Chr. deed de Griekse Wijsgeer Epictetus al de uitspraak: ‘Niet de situatie zelf bepaalt hoe jij je voelt, maar de manier waarop jij naar de situatie kijkt.”

Je hebt nergens controle over, behalve over je gedachten. Soms is het een kwestie van Bewust zijn, Anders denken, Beter voelen en Gewoon doen.

Wil jij graag onderzoeken hoe je zelf het beste met deze crisis kunt omgaan?

Als gecertificeerd trainer en çoach wissel ik graag met jou van gedachten. Bel me op 0680157159 of stuur me even een berichtje met jouw vraag. Dan neem ik contact met je op voor een afspraak.