Een goede opstap naar het nieuwe jaar!

“Een rijk man overleed en klopte aan de hemelpoort. Petrus opende de deur en vroeg wat hij wenste. De man zei: ‘Ik wil graag een eersteklas kamer met goed uitzicht op de aarde, graag iedere dag mijn favoriete eten en ook iedere dag de krant.

Petrus aarzelde, maar de man hield voet bij stuk. Petrus haalde zijn schouders op en gaf hem een eersteklas kamer met een goed uitzicht op de aarde, bracht hem zijn favoriete kost en de krant. Hij zei: ‘Kijk hier eens wat u gevraagd hebt. Over 1000 jaar kom ik terug.’ Toen vertrok hij en deed de deur op slot.

Toen er 1000 jaren verstreken waren kwam hij terug en keek door het sleutelgat. ‘Daar bent u eindelijk!’ schreeuwde de man, ‘deze hemel is afschuwelijk!’

Petrus schudde meewarig het hoofd: ‘U vergist u’, zei hij, ‘U hebt de hel gekozen.’


Zoals vasthouden aan het verleden onze vrijheid kan belemmeren, zo kan het willen beheersen van de toekomst dat ook doen. Intuïtief kunnen wij voelen hoe de grote systemische orde functioneert, maar de oplossingen zijn dikwijls verbazingwekkend en geheel anders dan wat wij gedacht hadden of zouden willen.

Daarin ligt het geheim van de systemische dynamiek. Alles verandert voortdurend; individuele bladeren verwelken en sterven, maar de boom leeft voort. En de boom sterft ook, maar het bos blijft bestaan. Vasthouden aan wat ooit goed of fout was, belemmert de natuurlijke stroom.

Wat wij ook geloven, wanneer wij het verleden kunnen laten rusten en de toekomst laten zoals ze komt, ervaren wij iets van deemoedigheid. Want al kunnen wij de toekomst soms beïnvloeden, bepalen kunnen wij haar niet.”

(Bron: De verborgen dynamiek van familiebanden, Bert hellinger)

Een goede opstap naar het nieuwe jaar!