Hoe verkoop jij je advies?

De instructie hierboven zag ik een tijdje geleden op de deur van een stationskiosk. Korter en krachtiger had ik de beïnvloedingsprincipes niet kunnen samenvatten 😂

Als je iemand wilt beïnvloeden of adviseren heb je grofweg twee mogelijkheden:

Trekken: Je begint bij de mening van de ander en sluit aan bij zijn gevoelen en behoeften. Je investeert pro-actief in de relatie om de situatie vervolgens te beïnvloeden in de door jou gewenste richting.

Duwen: Je gaat uit van jouw eigen motieven en belangen. Dit is een hardere, meer competitieve stijl, waarbij je vooral je eigen punt wilt maken en/of gericht bent op het behalen van concrete resultaten.

Helaas bieden beide invloedstijlen je nog steeds geen enkele garantie op succes. In de praktijk blijft het een kwestie van bewust schakelen als je merkt dat de door jouw gekozen beinvloedingsstrategie niet werkt.

Om effectief te kunnen adviseren geldt doorgaans het principe: “Eerst begrijpen, dan begrepen worden”. Toch wil dit zeker niet zeggen dat begrip tonen voor de ander betekent dat je altijd je zin zult krijgen of daarna alsnog even jouw gelijk kunt halen.

In alle gevallen blijft het zoeken naar de juiste balans tussen taak- en relatiegerichtheid, ruimte geven en nemen in (klant)relaties, waarbij het devies luidt: “Verander wat je niet kunt accepteren en accepteer wat je niet kunt veranderen.”

Tenslotte is er morgen hopelijk weer een dag 😅

Complimentendag

Heb jij vandaag al een complimentje uitgedeeld? Of er zelf eentje ontvangen? En is dat gelukt zonder het meteen als ‘vanzelfsprekend’ weg te wuiven?

Het is vandaag #complimentendag omdat het geven van complimenten kennelijk niet altijd onze eerste natuur is. Ofwel we zijn er te bescheiden of te nuchter voor, dan wel juist te kritisch en veeleisend voor onszelf en/of de anderen. Toch blijkt positieve aandacht in de praktijk een stuk motiverender te werken dan het wijzen op fouten.


Een oprecht complimentje draagt op een simpele en doeltreffende manier bij aan ons #werkgeluk. Je geeft iemand erkenning voor zijn kwaliteiten, waardoor de ander zich gezien en gewaardeerd voelt. Om geloofwaardig over te komen zal bij elke klacht of kritiek, daar vier keer een compliment tegenover moeten staan.

Oprechte #feedback leidt tot waardevolle inzichten over jezelf en de ander. Het is een manier om onze werkrelaties te verdiepen, ons zelfbewustzijn en vertrouwen te vergroten en de natuurlijke samenwerking te versterken.

‘Het schieten met gouden pijlen’ is bovendien is het helemaal gratis, terwijl het de extra investering in tijd en moeite meer dan waard is!

Dus wat weerhoudt je nog?

En? Vandaag al post ontvangen? 😍


Tijdens het opruimen van mijn werkkamer stuitte ik dit weekend op de spiegelkaarten van Schouten & Nelissen. Ze zijn rond 2005 ontworpen om je te ondersteunen bij je persoonlijke groei en ontwikkeling. Ik vind ze nog steeds prachtig en krachtig tot de verbeelding spreken. Door anders te kijken naar hetzelfde plaatje komen we op het spoor van een andere dimensie en eventueel een nieuw plot.

Welk dier staat het meest symbool voor jouw persoonlijkheid? Welke specifieke eigenschappen weerspiegelen hoe jij in je leven en werk staat?

In ons gedrag zijn we vaak niet origineel. We herhalen vertrouwde gedragspatronen waarvan we uit ervaring weten dat die ons helpen onze doelen te realiseren. Soms merken we dat we daardoor in kringetjes blijven rond draaien.

Wanneer je het gevoel hebt dat je vast zit in een patroon waar je wel uit wilt maar eigenlijk niet goed uit kunt komen, ga je onderzoeken wat je gevangen houdt. Stel je voor dat je in een kooi zit waarvan de deur open staat. Wat weerhoudt je ervan om eruit te stappen en de zon op te zoeken?

Je eigen schaduw vangen begint bij de wens om iets te veranderen in je leven. Het betekent dat je bewust kiest voor verandering en de verantwoordelijkheid neemt voor wat je jezelf toewenst.

Tijdens de training wordt je uitgenodigd om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en te ervaren hoe je effectiever met lastige situaties in je leven en werk om kunt gaan. Hoe kun je jezelf zijn en voldoen aan de verwachtingen van jouw omgeving? Hoe vind jij de juiste balans tussen ruimte voor jezelf en ruimte voor de ander?

De spiegelkaart is een krachtige manier om je te houden aan je diepgewortelde intenties en jouw kernwaarden. Met de nieuwe kennis en inzichten die je hebt opgedaan formuleer je jouw gewenste doelen en concrete acties.

En zeg nou zelf, hoe leuk is het om drie maanden later post te ontvangen met daarbij jouw zelf geschreven kaart om je te herinneren aan je eigen wensen en goede voornemens?

Als we onszelf en anderen verrassen met onverwacht nieuw gedrag, verandert het perspectief. Wat kan jou helpen om je vandaag vrijer te voelen en het leven te leiden dat jij graag wilt?

Tekst ontleend aan het boek ‘Vang je eigen schaduw’ van Margriet Bienemann en Rupert Spijkerman.

#andersdenkenvoelendoen #menselijkmaatwerk

Praat jij liever met- of over je collega’s?

Gisteren gaf ik voor het eerst in lange tijd weer eens een ‘live’-training in #feedback geven en ontvangen. Het lijkt zo simpel, toch blijkt de praktijk vaak een stuk weerbarstiger. We vinden het vaak lastig om mensen direct aan te spreken op dingen die ons dwarszitten. Omdat we de ander niet willen kwetsen bijvoorbeeld, of de relatie goed willen houden. Praat jij liever met- of over je collega’s?

Als je een probleem met iemand hebt kan het best fijn zijn om dat eerst met een andere collega te bespreken: Herkent die collega het probleem of ben jij de enige die er last van heeft? Zo kan #roddelen een manier worden om als collega’s onder elkaar norm overschrijdend gedrag aan de kaak te stellen. Onder de noemer ‘vind jij dat nou ook?’ zoeken we bevestiging bij anderen. Bijkomend voordeel is dat het de band verstevigt met de personen met wie je roddelt.

Open #communicatie kan zo gaandeweg verworden tot een schijnharmonie waarbij binnen organisaties vaker over- dan met elkaar gepraat wordt. Kwaadsprekerij en (het risico van mogelijke) uitsluiting doen een ernstige aanslag op het gevoel van veiligheid in het contact, waarbij vertrouwen langzaam plaats maakt voor onkwetsbaarheid.

“Vicieuze cirkels beschermen zichzelf”, aldus Arend Ardon in zijn boek ‘Doorbreek de cirkel’. Klagen over anderen geeft soms even verlichting, maar uiteindelijk lost het niets op. Veelvuldig geroddel kan de werksfeer en onderlinge samenwerking zelfs behoorlijk verzieken.

Met roddelen houden we #ongewenste#patronen in stand. Het is vaak een manier om ons eigen falen of onzekerheid te verdoezelen. Veel fijner en effectiever is het om je eigen falen, onze narigheid en onzekerheid eerlijk met elkaar te kunnen delen.

Stopzetten van het muizenrad vraagt om elkaar bewust te maken van effectief of minder effectief communicatie- of samenwerkingsgedrag: hoe houden we elkaar in de klem en hoe kan het anders?

Durf het onbespreekbare bespreekbaar te maken. Als je ergens last van hebt, heb je altijd recht van spreken. Hierbij gelden dezelfde regels als bij het geven en ontvangen van feedback. Spreek vanuit jezelf, beschrijf het concrete gedrag en laat weten wat het met je doet.

Zo kan feedback voor jezelf en de ander van belang zijn om van elkaar te kunnen #leren en samen te #groeien en #ontwikkelen. Interpreteer kritiek niet onmiddellijk als een aanval op jou als persoon. Schiet niet in de verdediging, maar vraag door naar wat de ander precies bedoelt en probeer de feedback te begrijpen.

Voor #kwetsbaarheid geldt bij uitstek dat het delen daarvan leidt tot #verbinding met elkaar. Als we daarnaast leren om onze waardering wat vaker uit te spreken als zaken goed gaan, investeren we samen in een goede werkrelatie en creëren we met elkaar een prettige werksfeer en veilige werkomgeving.

Wil jij ook graag samen met je collega’s werken aan een open aanspreekcultuur? Bel me dan gerust op 0680157159

Kan jouw werksituatie ook wel een booster gebruiken?  


Wanneer je langere tijd op afstand werkt van je collega’s wordt de kans op miscommunicatie en oplopende stress en irritatie over terugkerende ‘issues’ groter:
👉 Hoe maak ik mijn teamleden duidelijk dat we de resultaten zo nooit gaan halen?
👉 Waarom doet mijn collega uiteindelijk niet wat hij zegt te gaan doen?
👉 Hoe komt het dat ik bij bepaalde mensen nooit goed uit mijn woorden kom?
👉 Ik twijfel erover hoe ik het gesprek met mijn opdrachtgever zal aanpakken.
👉 Kan ik het wel maken om tegen die oudere collega te zeggen dat het toch anders moet?
👉 Hoe voorkom je dat de hardste schreeuwers altijd hun zin krijgen?


Na bijna twee jaar #thuiswerken is de focus binnen veel teams en organisaties vooral komen te liggen op de inhoud en procedures. De aandacht voor het proces, de werksfeer en de onderlinge verhoudingen is gaandeweg steeds meer ‘onder de tafel’ verdwenen.
 
#Intervisie is een uitstekende manier om dit patroon te doorbreken.
In een consultatiegroep van 4 tot 6 collega’s help je elkaar om je bestaande beeld over vraagstukken in je werk aan te scherpen en de samenwerking te versterken.

Het karakter van begeleide intervisie laat zich omschrijven als praktisch, positief, stimulerend en interactief. Samen met- en van elkaar leren, reflecteren, ontdekken en experimenteel met elkaar vaststellen wat in de praktijk wel en niet werkt.

Hierbij richten we ons in eerste instantie niet op het vinden van oplossingen voor de ingebrachte werksituaties, maar wordt eenieder vooral uitgenodigd om nieuwsgierig te zijn naar de achtergronden en dieperliggende oorzaken.

Tijdens de sessies hebben we niet alleen oog voor de taak en het resultaat, maar besteden we ook expliciet aandacht aan de verschillen in beleving en opvatting tussen collega’s. Hierbij creëren we een open sfeer waarin ruimte is voor het stellen van vragen en waarbij deelnemers oprecht naar elkaar luisteren.

Door samen bewust even de tijd te nemen om te schakelen tussen Gevoel, Relatie, Inhoud en Procedure, krijg je meer GRIP op het proces en de communicatie. Zo ontstaan mooie nieuwe én praktische inzichten, een (h)echter contact en een betere verbinding, ook #online!
 
Kan jouw werksituatie ook wel een booster gebruiken? Bel me dan gerust op 0680157159

#andersdenkenvoelendoen #menselijkmaatwerk #teambuilding #onderstroom

Als ‘praktische tips & trics’ niet meer werken

“Ik wil graag concrete handvatten hoe ik anderen kan meekrijgen in mijn ideeën, maar….

…ik houd niet van trucjes of poppenkast
…ik ben wel klaar met oeverloze discussies
…ik irriteer me als iemand niet wil luisteren
…ik sta liever niet teveel op mijn strepen
…ik heb een hekel aan politieke spelletjes
…ik luister niet meer naar ‘onzinverhalen’
…ik word toch niet serieus genomen
…ik vind het lastig om stelling in te nemen
…ik heb geen zin in aanstellerij of zweverig gedoe
…ik wil wel mezelf kunnen blijven.”

Zomaar wat quotes uit intakes en terugkerende thema’s in mijn trainingen Leidinggeven zonder Macht, Effectief Communiceren, Persoonlijk Leiderschap, Strategisch Beïnvloeden en Adviseren in het Krachtenveld.

Authentiek beïnvloeden houdt in de praktijk zoveel meer in dan anderen overtuigen van jouw eigen gelijk. Soms snap je iets pas als je het zelf hebt ervaren. Kennis is prachtig, maar de kunst is om ondertussen het gevoel voor je omgeving niet te verliezen.

Als je aandacht hebt voor wat er is, kun je gevoelens en gedachten opmerken en voor jóu laten werken, in plaats van andersom. Wanneer je met je meest innerlijke drijfveren in contact komt, wordt een persoonlijke en emotionele kracht werkzaam die maakt dat je verder kunt komen.

Door te beïnvloeden vanuit persoonlijke kracht kun je anderen bewegen tot verandering in opvattingen en gedrag in een door jou gewenste richting, zonder gebruik te maken van formele macht en met respect voor- en vertrouwen in de ander.

Verbinding vanuit vrijheid maakt de kans het grootst dat de ander wil bijdragen aan het vervullen van jouw ambities. Als je weet wat je wilt en nodig hebt om je doelen te bereiken, kun je verantwoordelijkheid nemen voor jouw eigen behoeften.

Om triggers te vermijden of ingesleten patronen te doorbreken, is het belangrijk om ook de signalen van je lichaam serieus te nemen. Als je de emoties die je voelt beter leert herkennen kun je ze onder controle krijgen voordat zij jou gaan beheersen.

Het vraagt soms moed om jezelf te zijn en blijven in een dynamische en complexe werkomgeving. Door bewust te schakelen tussen de kracht van het denken, voelen, doen en geloven vergaren we gaandeweg samen de kennis, wijsheid en vaardigheden om onze innerlijke krachten binnen ons team en werk op een juiste manier in te zetten.

Je kunt verbinding maken met een groter geheel, niet door te denken, maar door (in) te voelen en als leidinggevende en collega’s samen oog en oor te hebben voor wat mensen in teams en organisaties beweegt, verbindt en versterkt.

Wil je meer weten? Maak in dit filmpje alvast kennis met de vier beinvloedingsstijlen en ontdek in 3 minuten welke kracht er schuil gaat achter “De vijfde stijl”:

Wil je hier een keer samen over door praten? Bel me dan gerust op 0680157159.


#andersdenkenvoelendoen #menselijkmaatwerk #authentiek #beïnvloeden #macht #onmacht #invloed #leiderschap #leidinggeven #krachtenvelden #systemisch #wijzer

Zonder doel geen richting

“Welke weg moet ik nu nemen?”, vroeg Alice.

 “Als je niet weet waar je naartoe wilt, maakt het niet uit welke kant je op gaat. Je komt vast wel ergens, als je maar lang genoeg loopt”, antwoordde Cheshire Cat.

 Een belangrijke reden waarom teams er niet in slagen om hun jaarlijkse ambities te realiseren is dat medewerkers niet weten wat zij zélf kunnen doen om de missie en strategie van de organisatie waar te maken. Je kunt zeer actief zijn zonder effectief te zijn.

Zonder helder doel geen richting. Zeker tijdens het langdurige thuiswerken kun je de weg soms even kwijtraken en elkaar makkelijk uit het oog verliezen. Voor je het weet loop je straks wéér achter elkaar aan te hollen van de ene MS-Teamssessie naar de volgende Zoommeeting zonder dat iemand zich hardop afvraagt “Waar zijn we nou helemaal mee bezig?”


Hoe anders zou 2022 verlopen wanneer we weten wat echt belangrijk voor ons is?

Goede voornemens en de beste wensen zullen pas realiteit worden als je weet wat jij concreet kunt doen om het gezamenlijke doel te bereiken. Wellicht ben je nu al zeer actief, wellicht ook zeer efficiënt bezig, maar we kunnen pas echt effectief en plezierig met elkaar aan de slag als we allemaal het einddoel kennen.

Zelfs als iedereen weet wat de specifieke plannen voor het komende jaar zijn, wil dat nog niet zeggen dat teamleden zich hier in hun dagelijkse werkpraktijk ook verbonden mee voelen. Geen betrokkenheid, geen commitment.

Beginnen met het einde voor ogen betekent dat je begint met een helder en uitdagend toekomstbeeld, op basis van je (collectieve) ambitie. Het houdt in dat je weet waar je heengaat, zodat je beter begrijpt waar je nu bent, en ook altijd stappen kunt zetten in de juiste richting.

Als (team)coach begeleid ik teams, medewerkers en organisaties om helder voor ogen te krijgen wat ze willen bereiken, hoe én waarom. De energie en het enthousiasme zullen stijgen naarmate mensen de doelen als realistisch, haalbaar, inspirerend en uitdagend zien.

Als trainer help ik je bij het ontwikkelen van de talenten en vaardigheden die nodig zijn om ook in ‘hybride tijden’ adequaat in te blijven spelen op de vragen, wensen, behoeften en verwachtingen vanuit een snel veranderende omgeving.

Om doelen te bereiken die je nog nooit bereikt hebt, zul je dingen moeten doen die je nooit eerder hebt gedaan. Pas wanneer mensen weten welke bijdrage ze kunnen leveren aan het grote geheel, zullen zij zich uitgenodigd voelen om nieuwe en betere wegen te bewandelen om het gezamenlijke doel te bereiken.

Zo groeit gaandeweg het geloof en vertrouwen dat we van 2022 samen weer een topjaar kunnen maken.

Meer weten? Kijk dan op www.humancolours.nl

Liever meteen aan de slag? Bel me dan gerust op 0680157159

#andersdenkenvoelendoen #menselijkmaatwerk

Een goede opstap naar het nieuwe jaar!

“Een rijk man overleed en klopte aan de hemelpoort. Petrus opende de deur en vroeg wat hij wenste. De man zei: ‘Ik wil graag een eersteklas kamer met goed uitzicht op de aarde, graag iedere dag mijn favoriete eten en ook iedere dag de krant.

Petrus aarzelde, maar de man hield voet bij stuk. Petrus haalde zijn schouders op en gaf hem een eersteklas kamer met een goed uitzicht op de aarde, bracht hem zijn favoriete kost en de krant. Hij zei: ‘Kijk hier eens wat u gevraagd hebt. Over 1000 jaar kom ik terug.’ Toen vertrok hij en deed de deur op slot.

Toen er 1000 jaren verstreken waren kwam hij terug en keek door het sleutelgat. ‘Daar bent u eindelijk!’ schreeuwde de man, ‘deze hemel is afschuwelijk!’

Petrus schudde meewarig het hoofd: ‘U vergist u’, zei hij, ‘U hebt de hel gekozen.’


Zoals vasthouden aan het verleden onze vrijheid kan belemmeren, zo kan het willen beheersen van de toekomst dat ook doen. Intuïtief kunnen wij voelen hoe de grote systemische orde functioneert, maar de oplossingen zijn dikwijls verbazingwekkend en geheel anders dan wat wij gedacht hadden of zouden willen.

Daarin ligt het geheim van de systemische dynamiek. Alles verandert voortdurend; individuele bladeren verwelken en sterven, maar de boom leeft voort. En de boom sterft ook, maar het bos blijft bestaan. Vasthouden aan wat ooit goed of fout was, belemmert de natuurlijke stroom.

Wat wij ook geloven, wanneer wij het verleden kunnen laten rusten en de toekomst laten zoals ze komt, ervaren wij iets van deemoedigheid. Want al kunnen wij de toekomst soms beïnvloeden, bepalen kunnen wij haar niet.”

(Bron: De verborgen dynamiek van familiebanden, Bert hellinger)

Een goede opstap naar het nieuwe jaar!

2021 was wederom een bewogen én bevlogen jaar

2021 was voor mij wederom een bewogen én bevlogen jaar. Graag sluit ik het hier in gepaste stijl met je af 😃

Ondanks Corona- én dankzij mijn leergierige deelnemers en coachees heb ik ook dit jaar weer veel geleerd over mezelf én (van) anderen. Nogmaals dank voor jullie openheid en actieve betrokkenheid tijdens de klassikale- én onlinesessies!

Hierbij wil ik mijn trouwe- én nieuwe klanten heel erg bedanken voor alle mooie en uitdagende opdrachten waar ik in 2021 met veel plezier en voldoening aan heb mogen werken!

Met een stralende glimlach kijk ik terug op alle waardevolle en inspirerende contacten binnen mijn netwerk. Hartelijk dank voor je support en verbondenheid als vriend(in) of collega-professional in dit weerbarstige én bijzondere jaar!

Maar bovenal bedank ik mijn ongelooflijke lieverds Floris en Sjoukje voor alle hulp én extra gezelligheid tijdens het #thuiswerken in Coronatijd. Dankjewel voor jullie onvoorwaardelijke vertrouwen in mij als vader én ZZP’er!

Al met al prijs ik mezelf gelukkig dat ik zo samen met jullie de vruchten mocht plukken van alweer mijn vijfde jaar #AndersDenkenVoelenDoen en #MenselijkMaatwerk.

Op naar mijn volgende lustrum @HumanColours! Graag blijf ik ook de komende jaren samen met jou oog én oor houden voor wat mensen in voor- én tegenspoed beweegt, verbindt en versterkt!