Wat typeert jouw manier van kijken en communiceren?

Communiceren is zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten:

“Het klopt wat je zegt, maar voor mij voelt dat niet zo”

“Ik begrijp wat je bedoelt, maar dat zie je toch echt verkeerd”

“Ik kan me voorstellen dat je dat zo ervaart, maar zo bedoel ik het helemaal niet”

Als mens geven we allemaal onze eigen inkleuring aan wat we dagelijks zien en ervaren. Hoe overbrug jij de kloof tussen jezelf en de ander?

Taal en woorden hebben voor iedereen een eigen betekenis en gevoelswaarde. Wat hoor jij zelf liever?

* “Ik ben het niet met je eens” of “ik kijk daar toch anders naar”

* “Ik hoor wat je zegt” of “Ik begrijp wat je bedoelt”

Wees je bewust van het feit dat je interpreteert en dat wat de ander ziet, denkt of voelt even ‘waar’ kan zijn. Check je aannames en zorg dat je op dezelfde “golflengte” komt: Wat bedoelt de ander, waar wil hij naar toe?

Wat typeert jouw eigen manier van kijken? En hoeveel begrip kun jij opbrengen voor mensen die anders kijken, denken, voelen en doen?