Waarom werkgeluk nooit ‘de normaalste zaak van de wereld’​ zal worden

Tijdens ‘De week van het werkgeluk’ draait de geluksmachine weer op volle toeren. Gelukzoekers en gelukmakers gaan deze week met elkaar in gesprek ‘om werkgeluk de normaalste zaak van de wereld te maken’. Ondertussen groeit de groep vooraanstaande psychiaters die ‘het idee dat het leven vooral leuk moet zijn, beschouwt als dé ziekte van deze tijd’. Wat versta jij eigenlijk onder (werk)geluk? En wanneer was jij voor het laatst ‘volmaakt gelukkig’? 

Al sinds mensenheugenis doen deskundigen hun best om ‘geluk’ vast te leggen in cijfers, definities, modellen en stappenplannen. Veel psychologen definiëren geluk als ‘een staat van comfort en welbehagen, zich goed voelen op dat moment’. Een moment dat meestal weer sneller weg ebt dan je lief is, omdat gevoelens en emoties nu eenmaal voortdurend in beweging zijn. Als mensen worden wij meegevoerd op de golven van het bestaan. Het ene moment is het nog eb, dan is het opeens alweer vloed. Zo kent ons leven en werk naast hoge pieken soms ook diepe dalen. Je leven staat nooit stil, tenzij je de golven zou weten te bevriezen, zoals op de foto hierboven. Einstein schreef in 1922:

‘Een kalm en bescheiden leven brengt meer geluk dan het najagen van succes en de voortdurende rusteloosheid die dat met zich meebrengt.’

Geluk is blijven verlangen naar wat je al hebt, zei kerkvader Augustinus van Hippo al in 430 na Chr. Tegenwoordig noemen we dat ook wel: “Go with the flow” Ondertussen lijken we daarbij steeds minder te willen accepteren dat ons aardse leven af en toe een klein beetje lastig, gewoon en verdrietig kan zijn. Ook al hebben we het objectief gezien beter dan ooit, toch voelen mensen zich hopeloos, depressief en alleen. Er heerst een leegtegevoel dat knaagt aan mensen. En om dat te voelen hoef je niet depressief te zijn.

Blijvend geluk bestaat niet. Het leven kan soms rauw en onrechtvaardig zijn. Verlies van geluk betekent dat je een of meer veel betekende elementen uit je bestaan kwijtraakt en daarmee het houvast dat je eraan ontleende. Traumapsycholoog Herman De Mönnink onderscheidt drie fases in het transitieproces dat volgt op verlies: bewustwording, afscheid nemen van het oude leven en het opbouwen van een nieuw leven. Hoe lang een fase duurt, verschilt per individu. Bovendien is in elke fase een tijdelijke terugval mogelijk. Een gezonde dosis zelfreflectie helpt en mensen met meer ‘oud leed’ doen er langer over.

Geluk begint met aanvaarding van het leven zoals het zich in het hier en nu aan je voordoet.

Geluk is geen heilige graal of succesrecept. Naast goede tijden kent het leven van ieder mens ook slechte tijden. Wie te maken krijgt met tegenslagen of verlies kan verschillende stadia van verdriet of rouw ervaren. Bij rouwverwerking denken we al snel aan iemand die een dierbare is verloren, maar ook het verlies van je baan of functie als gevolg van reorganisatie, overplaatsing of ontslag is voor velen een traumatische gebeurtenis.

Geluk is leren surfen op de golven van het bestaan. Pas als je lijdt of ontevreden bent, kom je in actie om iets aan jezelf of je omstandigheden te verbeteren. Waar de één makkelijk uiting geeft aan zijn gevoel, zal een ander van buiten geen emoties tonen. Waar sommige mensen de neiging hebben om zichzelf te overschreeuwen, raken anderen juist van binnen overspoeld door een wirwar van gevoelens en emoties. Rouwprocessen zijn belangrijk om de werkelijkheid onder ogen te zien, de teleurstelling en pijn te ervaren, de losgemaakte emoties te verwerken, de draad van het leven weer op te pakken en een nieuw perspectief op de toekomst te ontwikkelen.

Geluk kenmerkt zich door de afwezigheid van zorgen en angsten over de toekomst of verdriet en schuldgevoelens over wat geweest is.

Geluk is een richting, geen punt. Simpelweg ‘gelukkig zijn’ gaat meestal niet vanzelf en ‘gelukkig blijven’ betekent in de praktijk soms ook hard werken. Verander in jouw leven en werk wat je niet kunt accepteren en accepteer wat je niet kunt veranderen. Er is in het leven geen weg terug. Elke poging om de “spiegelgladde helling naar het verleden” opnieuw te beklimmen eindigt erin dat je toch weer afglijdt naar het diepste punt.

Het geheim van verandering is dat je je energie niet richt op het bestrijden van het oude, maar op het realiseren van het nieuwe (Socrates)

Het geheim van verandering, persoonlijke ontwikkeling en groei is dat je je energie niet richt op het bestrijden van het oude, maar op het realiseren van het nieuwe. En natuurlijk blijft het ook belangrijk om daar met elkaar over te praten of hulp te zoeken als je er in je eentje niet meer uitkomt. Je zal het (geluk) in je leven zelf moeten maken, maar zeker niet alleen.

Wil je meer weten of samen nog even verder praten? Bel me dan gerust een keer op 0680157159 www.humancolours.nl