blog

En? Vandaag al post ontvangen? 😍


Tijdens het opruimen van mijn werkkamer stuitte ik dit weekend op de spiegelkaarten van Schouten & Nelissen. Ze zijn rond 2005 ontworpen om je te ondersteunen bij je persoonlijke groei en ontwikkeling. Ik vind ze nog steeds prachtig en krachtig tot de verbeelding spreken. Door anders te kijken naar hetzelfde plaatje komen we op het spoor van een andere dimensie en eventueel een nieuw plot.

Welk dier staat het meest symbool voor jouw persoonlijkheid? Welke specifieke eigenschappen weerspiegelen hoe jij in je leven en werk staat?

In ons gedrag zijn we vaak niet origineel. We herhalen vertrouwde gedragspatronen waarvan we uit ervaring weten dat die ons helpen onze doelen te realiseren. Soms merken we dat we daardoor in kringetjes blijven rond draaien.

Wanneer je het gevoel hebt dat je vast zit in een patroon waar je wel uit wilt maar eigenlijk niet goed uit kunt komen, ga je onderzoeken wat je gevangen houdt. Stel je voor dat je in een kooi zit waarvan de deur open staat. Wat weerhoudt je ervan om eruit te stappen en de zon op te zoeken?

Je eigen schaduw vangen begint bij de wens om iets te veranderen in je leven. Het betekent dat je bewust kiest voor verandering en de verantwoordelijkheid neemt voor wat je jezelf toewenst.

Tijdens de training wordt je uitgenodigd om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en te ervaren hoe je effectiever met lastige situaties in je leven en werk om kunt gaan. Hoe kun je jezelf zijn en voldoen aan de verwachtingen van jouw omgeving? Hoe vind jij de juiste balans tussen ruimte voor jezelf en ruimte voor de ander?

De spiegelkaart is een krachtige manier om je te houden aan je diepgewortelde intenties en jouw kernwaarden. Met de nieuwe kennis en inzichten die je hebt opgedaan formuleer je jouw gewenste doelen en concrete acties.

En zeg nou zelf, hoe leuk is het om drie maanden later post te ontvangen met daarbij jouw zelf geschreven kaart om je te herinneren aan je eigen wensen en goede voornemens?

Als we onszelf en anderen verrassen met onverwacht nieuw gedrag, verandert het perspectief. Wat kan jou helpen om je vandaag vrijer te voelen en het leven te leiden dat jij graag wilt?

Tekst ontleend aan het boek ‘Vang je eigen schaduw’ van Margriet Bienemann en Rupert Spijkerman.

#andersdenkenvoelendoen #menselijkmaatwerk

Praat jij liever met- of over je collega’s?

Gisteren gaf ik voor het eerst in lange tijd weer eens een ‘live’-training in #feedback geven en ontvangen. Het lijkt zo simpel, toch blijkt de praktijk vaak een stuk weerbarstiger. We vinden het vaak lastig om mensen direct aan te spreken op dingen die ons dwarszitten. Omdat we de ander niet willen kwetsen bijvoorbeeld, of de relatie goed willen houden. Praat jij liever met- of over je collega’s?

Als je een probleem met iemand hebt kan het best fijn zijn om dat eerst met een andere collega te bespreken: Herkent die collega het probleem of ben jij de enige die er last van heeft? Zo kan #roddelen een manier worden om als collega’s onder elkaar norm overschrijdend gedrag aan de kaak te stellen. Onder de noemer ‘vind jij dat nou ook?’ zoeken we bevestiging bij anderen. Bijkomend voordeel is dat het de band verstevigt met de personen met wie je roddelt.

Open #communicatie kan zo gaandeweg verworden tot een schijnharmonie waarbij binnen organisaties vaker over- dan met elkaar gepraat wordt. Kwaadsprekerij en (het risico van mogelijke) uitsluiting doen een ernstige aanslag op het gevoel van veiligheid in het contact, waarbij vertrouwen langzaam plaats maakt voor onkwetsbaarheid.

“Vicieuze cirkels beschermen zichzelf”, aldus Arend Ardon in zijn boek ‘Doorbreek de cirkel’. Klagen over anderen geeft soms even verlichting, maar uiteindelijk lost het niets op. Veelvuldig geroddel kan de werksfeer en onderlinge samenwerking zelfs behoorlijk verzieken.

Met roddelen houden we #ongewenste#patronen in stand. Het is vaak een manier om ons eigen falen of onzekerheid te verdoezelen. Veel fijner en effectiever is het om je eigen falen, onze narigheid en onzekerheid eerlijk met elkaar te kunnen delen.

Stopzetten van het muizenrad vraagt om elkaar bewust te maken van effectief of minder effectief communicatie- of samenwerkingsgedrag: hoe houden we elkaar in de klem en hoe kan het anders?

Durf het onbespreekbare bespreekbaar te maken. Als je ergens last van hebt, heb je altijd recht van spreken. Hierbij gelden dezelfde regels als bij het geven en ontvangen van feedback. Spreek vanuit jezelf, beschrijf het concrete gedrag en laat weten wat het met je doet.

Zo kan feedback voor jezelf en de ander van belang zijn om van elkaar te kunnen #leren en samen te #groeien en #ontwikkelen. Interpreteer kritiek niet onmiddellijk als een aanval op jou als persoon. Schiet niet in de verdediging, maar vraag door naar wat de ander precies bedoelt en probeer de feedback te begrijpen.

Voor #kwetsbaarheid geldt bij uitstek dat het delen daarvan leidt tot #verbinding met elkaar. Als we daarnaast leren om onze waardering wat vaker uit te spreken als zaken goed gaan, investeren we samen in een goede werkrelatie en creëren we met elkaar een prettige werksfeer en veilige werkomgeving.

Wil jij ook graag samen met je collega’s werken aan een open aanspreekcultuur? Bel me dan gerust op 0680157159

Kan jouw werksituatie ook wel een booster gebruiken?  


Wanneer je langere tijd op afstand werkt van je collega’s wordt de kans op miscommunicatie en oplopende stress en irritatie over terugkerende ‘issues’ groter:
👉 Hoe maak ik mijn teamleden duidelijk dat we de resultaten zo nooit gaan halen?
👉 Waarom doet mijn collega uiteindelijk niet wat hij zegt te gaan doen?
👉 Hoe komt het dat ik bij bepaalde mensen nooit goed uit mijn woorden kom?
👉 Ik twijfel erover hoe ik het gesprek met mijn opdrachtgever zal aanpakken.
👉 Kan ik het wel maken om tegen die oudere collega te zeggen dat het toch anders moet?
👉 Hoe voorkom je dat de hardste schreeuwers altijd hun zin krijgen?


Na bijna twee jaar #thuiswerken is de focus binnen veel teams en organisaties vooral komen te liggen op de inhoud en procedures. De aandacht voor het proces, de werksfeer en de onderlinge verhoudingen is gaandeweg steeds meer ‘onder de tafel’ verdwenen.
 
#Intervisie is een uitstekende manier om dit patroon te doorbreken.
In een consultatiegroep van 4 tot 6 collega’s help je elkaar om je bestaande beeld over vraagstukken in je werk aan te scherpen en de samenwerking te versterken.

Het karakter van begeleide intervisie laat zich omschrijven als praktisch, positief, stimulerend en interactief. Samen met- en van elkaar leren, reflecteren, ontdekken en experimenteel met elkaar vaststellen wat in de praktijk wel en niet werkt.

Hierbij richten we ons in eerste instantie niet op het vinden van oplossingen voor de ingebrachte werksituaties, maar wordt eenieder vooral uitgenodigd om nieuwsgierig te zijn naar de achtergronden en dieperliggende oorzaken.

Tijdens de sessies hebben we niet alleen oog voor de taak en het resultaat, maar besteden we ook expliciet aandacht aan de verschillen in beleving en opvatting tussen collega’s. Hierbij creëren we een open sfeer waarin ruimte is voor het stellen van vragen en waarbij deelnemers oprecht naar elkaar luisteren.

Door samen bewust even de tijd te nemen om te schakelen tussen Gevoel, Relatie, Inhoud en Procedure, krijg je meer GRIP op het proces en de communicatie. Zo ontstaan mooie nieuwe én praktische inzichten, een (h)echter contact en een betere verbinding, ook #online!
 
Kan jouw werksituatie ook wel een booster gebruiken? Bel me dan gerust op 0680157159

#andersdenkenvoelendoen #menselijkmaatwerk #teambuilding #onderstroom

Als ‘praktische tips & trics’ niet meer werken

“Ik wil graag concrete handvatten hoe ik anderen kan meekrijgen in mijn ideeën, maar….

…ik houd niet van trucjes of poppenkast
…ik ben wel klaar met oeverloze discussies
…ik irriteer me als iemand niet wil luisteren
…ik sta liever niet teveel op mijn strepen
…ik heb een hekel aan politieke spelletjes
…ik luister niet meer naar ‘onzinverhalen’
…ik word toch niet serieus genomen
…ik vind het lastig om stelling in te nemen
…ik heb geen zin in aanstellerij of zweverig gedoe
…ik wil wel mezelf kunnen blijven.”

Zomaar wat quotes uit intakes en terugkerende thema’s in mijn trainingen Leidinggeven zonder Macht, Effectief Communiceren, Persoonlijk Leiderschap, Strategisch Beïnvloeden en Adviseren in het Krachtenveld.

Authentiek beïnvloeden houdt in de praktijk zoveel meer in dan anderen overtuigen van jouw eigen gelijk. Soms snap je iets pas als je het zelf hebt ervaren. Kennis is prachtig, maar de kunst is om ondertussen het gevoel voor je omgeving niet te verliezen.

Als je aandacht hebt voor wat er is, kun je gevoelens en gedachten opmerken en voor jóu laten werken, in plaats van andersom. Wanneer je met je meest innerlijke drijfveren in contact komt, wordt een persoonlijke en emotionele kracht werkzaam die maakt dat je verder kunt komen.

Door te beïnvloeden vanuit persoonlijke kracht kun je anderen bewegen tot verandering in opvattingen en gedrag in een door jou gewenste richting, zonder gebruik te maken van formele macht en met respect voor- en vertrouwen in de ander.

Verbinding vanuit vrijheid maakt de kans het grootst dat de ander wil bijdragen aan het vervullen van jouw ambities. Als je weet wat je wilt en nodig hebt om je doelen te bereiken, kun je verantwoordelijkheid nemen voor jouw eigen behoeften.

Om triggers te vermijden of ingesleten patronen te doorbreken, is het belangrijk om ook de signalen van je lichaam serieus te nemen. Als je de emoties die je voelt beter leert herkennen kun je ze onder controle krijgen voordat zij jou gaan beheersen.

Het vraagt soms moed om jezelf te zijn en blijven in een dynamische en complexe werkomgeving. Door bewust te schakelen tussen de kracht van het denken, voelen, doen en geloven vergaren we gaandeweg samen de kennis, wijsheid en vaardigheden om onze innerlijke krachten binnen ons team en werk op een juiste manier in te zetten.

Je kunt verbinding maken met een groter geheel, niet door te denken, maar door (in) te voelen en als leidinggevende en collega’s samen oog en oor te hebben voor wat mensen in teams en organisaties beweegt, verbindt en versterkt.

Wil je meer weten? Maak in dit filmpje alvast kennis met de vier beinvloedingsstijlen en ontdek in 3 minuten welke kracht er schuil gaat achter “De vijfde stijl”:

Wil je hier een keer samen over door praten? Bel me dan gerust op 0680157159.


#andersdenkenvoelendoen #menselijkmaatwerk #authentiek #beïnvloeden #macht #onmacht #invloed #leiderschap #leidinggeven #krachtenvelden #systemisch #wijzer

Zonder doel geen richting

“Welke weg moet ik nu nemen?”, vroeg Alice.

 “Als je niet weet waar je naartoe wilt, maakt het niet uit welke kant je op gaat. Je komt vast wel ergens, als je maar lang genoeg loopt”, antwoordde Cheshire Cat.

 Een belangrijke reden waarom teams er niet in slagen om hun jaarlijkse ambities te realiseren is dat medewerkers niet weten wat zij zélf kunnen doen om de missie en strategie van de organisatie waar te maken. Je kunt zeer actief zijn zonder effectief te zijn.

Zonder helder doel geen richting. Zeker tijdens het langdurige thuiswerken kun je de weg soms even kwijtraken en elkaar makkelijk uit het oog verliezen. Voor je het weet loop je straks wéér achter elkaar aan te hollen van de ene MS-Teamssessie naar de volgende Zoommeeting zonder dat iemand zich hardop afvraagt “Waar zijn we nou helemaal mee bezig?”


Hoe anders zou 2022 verlopen wanneer we weten wat echt belangrijk voor ons is?

Goede voornemens en de beste wensen zullen pas realiteit worden als je weet wat jij concreet kunt doen om het gezamenlijke doel te bereiken. Wellicht ben je nu al zeer actief, wellicht ook zeer efficiënt bezig, maar we kunnen pas echt effectief en plezierig met elkaar aan de slag als we allemaal het einddoel kennen.

Zelfs als iedereen weet wat de specifieke plannen voor het komende jaar zijn, wil dat nog niet zeggen dat teamleden zich hier in hun dagelijkse werkpraktijk ook verbonden mee voelen. Geen betrokkenheid, geen commitment.

Beginnen met het einde voor ogen betekent dat je begint met een helder en uitdagend toekomstbeeld, op basis van je (collectieve) ambitie. Het houdt in dat je weet waar je heengaat, zodat je beter begrijpt waar je nu bent, en ook altijd stappen kunt zetten in de juiste richting.

Als (team)coach begeleid ik teams, medewerkers en organisaties om helder voor ogen te krijgen wat ze willen bereiken, hoe én waarom. De energie en het enthousiasme zullen stijgen naarmate mensen de doelen als realistisch, haalbaar, inspirerend en uitdagend zien.

Als trainer help ik je bij het ontwikkelen van de talenten en vaardigheden die nodig zijn om ook in ‘hybride tijden’ adequaat in te blijven spelen op de vragen, wensen, behoeften en verwachtingen vanuit een snel veranderende omgeving.

Om doelen te bereiken die je nog nooit bereikt hebt, zul je dingen moeten doen die je nooit eerder hebt gedaan. Pas wanneer mensen weten welke bijdrage ze kunnen leveren aan het grote geheel, zullen zij zich uitgenodigd voelen om nieuwe en betere wegen te bewandelen om het gezamenlijke doel te bereiken.

Zo groeit gaandeweg het geloof en vertrouwen dat we van 2022 samen weer een topjaar kunnen maken.

Meer weten? Kijk dan op www.humancolours.nl

Liever meteen aan de slag? Bel me dan gerust op 0680157159

#andersdenkenvoelendoen #menselijkmaatwerk

Een goede opstap naar het nieuwe jaar!

“Een rijk man overleed en klopte aan de hemelpoort. Petrus opende de deur en vroeg wat hij wenste. De man zei: ‘Ik wil graag een eersteklas kamer met goed uitzicht op de aarde, graag iedere dag mijn favoriete eten en ook iedere dag de krant.

Petrus aarzelde, maar de man hield voet bij stuk. Petrus haalde zijn schouders op en gaf hem een eersteklas kamer met een goed uitzicht op de aarde, bracht hem zijn favoriete kost en de krant. Hij zei: ‘Kijk hier eens wat u gevraagd hebt. Over 1000 jaar kom ik terug.’ Toen vertrok hij en deed de deur op slot.

Toen er 1000 jaren verstreken waren kwam hij terug en keek door het sleutelgat. ‘Daar bent u eindelijk!’ schreeuwde de man, ‘deze hemel is afschuwelijk!’

Petrus schudde meewarig het hoofd: ‘U vergist u’, zei hij, ‘U hebt de hel gekozen.’


Zoals vasthouden aan het verleden onze vrijheid kan belemmeren, zo kan het willen beheersen van de toekomst dat ook doen. Intuïtief kunnen wij voelen hoe de grote systemische orde functioneert, maar de oplossingen zijn dikwijls verbazingwekkend en geheel anders dan wat wij gedacht hadden of zouden willen.

Daarin ligt het geheim van de systemische dynamiek. Alles verandert voortdurend; individuele bladeren verwelken en sterven, maar de boom leeft voort. En de boom sterft ook, maar het bos blijft bestaan. Vasthouden aan wat ooit goed of fout was, belemmert de natuurlijke stroom.

Wat wij ook geloven, wanneer wij het verleden kunnen laten rusten en de toekomst laten zoals ze komt, ervaren wij iets van deemoedigheid. Want al kunnen wij de toekomst soms beïnvloeden, bepalen kunnen wij haar niet.”

(Bron: De verborgen dynamiek van familiebanden, Bert hellinger)

Een goede opstap naar het nieuwe jaar!

2021 was wederom een bewogen én bevlogen jaar

2021 was voor mij wederom een bewogen én bevlogen jaar. Graag sluit ik het hier in gepaste stijl met je af 😃

Ondanks Corona- én dankzij mijn leergierige deelnemers en coachees heb ik ook dit jaar weer veel geleerd over mezelf én (van) anderen. Nogmaals dank voor jullie openheid en actieve betrokkenheid tijdens de klassikale- én onlinesessies!

Hierbij wil ik mijn trouwe- én nieuwe klanten heel erg bedanken voor alle mooie en uitdagende opdrachten waar ik in 2021 met veel plezier en voldoening aan heb mogen werken!

Met een stralende glimlach kijk ik terug op alle waardevolle en inspirerende contacten binnen mijn netwerk. Hartelijk dank voor je support en verbondenheid als vriend(in) of collega-professional in dit weerbarstige én bijzondere jaar!

Maar bovenal bedank ik mijn ongelooflijke lieverds Floris en Sjoukje voor alle hulp én extra gezelligheid tijdens het #thuiswerken in Coronatijd. Dankjewel voor jullie onvoorwaardelijke vertrouwen in mij als vader én ZZP’er!

Al met al prijs ik mezelf gelukkig dat ik zo samen met jullie de vruchten mocht plukken van alweer mijn vijfde jaar #AndersDenkenVoelenDoen en #MenselijkMaatwerk.

Op naar mijn volgende lustrum @HumanColours! Graag blijf ik ook de komende jaren samen met jou oog én oor houden voor wat mensen in voor- én tegenspoed beweegt, verbindt en versterkt!

Wat heb jij nodig om plezierig en effectief te kunnen samenwerken?

Wat heb jij nodig om plezierig en effectief te kunnen samenwerken?
Die vraag stel ik vaak aan het begin van een training of teamsessie. En het is opmerkelijk hoe eensgezind de deelnemers zijn in hun antwoorden. Respect en vertrouwen worden meestal als eerste genoemd. Oh ja, en ‘op tijd koffiepauze’… 😊 Als mens lijken we veel meer op elkaar dan we soms denken of tegenover elkaar willen toegeven. Waar heb jij nu vooral behoefte aan, zowel thuis als op je werk?

Zelfverwezenlijking is slechts het topje van de ijsberg. Er ontstaat pas echt ruimte voor ontwikkeling of prestaties als ook in onze psychosociale behoeften (zoals erkenning en waardering) en fysieke basisbehoeften (zoals eten, drinken en slapen) wordt voorzien.

Conflicten ontstaan niet door een verschil in behoefte, maar door verschillen in de strategieën die we kiezen om een behoefte te vervullen.

Zeuren is een onbegrepen pleidooi voor iets wat zich wil uiten. Je voelt een hunkering en verlangen of een zeurende leegte als er iets mist. Vaak heb je niet eens in de gaten dat er iets zeurt.

Boos worden of iemand beschuldigen is een snelle manier om je woede kwijt te raken, terwijl je eigenlijk wilt zeggen: ‘ik ben geraakt door wat er is gebeurd.’

Ook klagen is een vorm van nemen en een subassertieve manier om je behoeften te vervullen. Het is gedrag dat je afhankelijk houdt van de reactie van de ander.

Het werkt averechts als je jouw gevoel en behoeften (indirect) uitdrukt via interpretaties. Dat komt al snel over als kritiek of een eis, wat open contact blokkeert.

Oordelen, dwingen, verantwoordelijkheid ontkennen en denken dat je iets kunt verdienen zijn subtiele uitingen van geweld in taal. Mensen reageren hierop met verdedigen, aanvallen of afstand nemen.

Toch komt dit gedrag in het dagelijks leven veel vaker voor dan verbindende communicatie waarbij je zonder oordeel uitspreekt wat iets met jóu doet.

Verbinding vanuit vrijheid maakt de kans het grootst dat de ene persoon graag wil bijdragen aan het vervullen van de behoefte van de ander.

Een ander is niet verantwoordelijk voor jouw behoeften. Het helpt dus om de diverse behoeften bij jezelf te verkennen, herkennen en erkennen.

Emoties ontstaan door jouw interpretatie van de situatie. Wanneer je de werkelijkheid feitelijk kunt waarnemen, verdwijnt een groot deel van je triggers.

Interpretaties drijven ons verder uit elkaar. Het werkt beter als je kunt aangeven wat je voelt (ipv denkt) en vertelt wat je nodig hebt.

Emoties zijn signalen van (on)vervulde behoeften. Een ander kan een trigger zijn van je emoties, echter de oorzaak voor je emoties is altijd een onvervulde behoefte in jezelf.

Een on(h)erkende behoefte zorgt vrijwel altijd voor problemen. Keuzevrijheid kan niet bestaan zolang je geen verantwoordelijkheid neemt voor jouw behoeften.

Hoe beter jij je emoties kunt verbinden aan je behoeften, hoe makkelijker het voor de ander is om contact te houden en je te helpen.

#andersdenkenvoelendoen #menselijkmaatwerk #onderstroom #conflicthantering

Soms heb je van die dagen dat je er maar weinig van bakt.

Soms heb je van die dagen dat je er maar weinig van bakt.
Zoals ik destijds op het VWO. Terwijl mijn ouders zich steeds meer zorgen maakten, bleef ik als een speelse puber vrolijk meezingen met Loeki Knol: “Wat heb ik nou aan algebra, nu ik voor de keuze sta? Ik zat mijn leven lang op school, maar het was nog veel te kort. Want ik ben in de war en het lijkt of ik steeds stommer word.”

Hoe meer de druk van buitenaf werd opgevoerd, hoe slechter mijn prestaties werden en hoe vaker ik zelf ook begon te twijfelen aan mijn eigen kunnen, totdat ik uiteindelijk in HAVO 3 belandde en daar vervolgens bleef zitten.

Waarom focus op talent zo belangrijk is

Als je (kunt en mag) werken vanuit je persoonlijke talenten ben je gelukkiger en presteer je beter. Dit gebeurt wanneer je iets doet wat voor jou #authentiek is en bij je past, omdat het nauw aansluit op jouw intrinsieke #motivatie, #kernwaarden en #drijfveren en persoonlijke #kwaliteiten.

Je kunt dan zo betrokken zijn bij een activiteit dat je alles om je heen vergeet:

👉Voor je gevoel gaat het ‘als vanzelf’
👉Je doet precies waar je goed in bent
👉Je weet waar je het voor doet
👉Je hebt plezier en voldoening

Mihaly Csiksentmihaly noemt deze gemoedstoestand #flow: “Heilig snijpunt van diepe vreugde en gedisciplineerde concentratie“. Die ervaring is zo prettig dat je er vaak heel veel voor over hebt om die ervaring nogmaals te beleven.

Zoals vorige week tijdens de training Effectief Projectmatig Werken die ik voor Schouten & Nelissen mocht geven aan een groep enthousiaste en leergierige deelnemers. Dan besef ik weer hoe blij en dankbaar ik ben met mijn vak als zelfstandig trainer en (team)coach.

Wanneer heb jij een topdag?

Je kunt dit voor jezelf concretiseren door je agenda erbij te pakken en je per uur af te vragen welke situatie voor jou het meest van toepassing was:

👉 Momenten van #stress, waarop de tijd te snel gaat, dat je niet alles gedaan krijgt in de beschikbare tijd;
👉 Momenten van #verveling, waarop de tijd te traag gaat en je meer dan gebruikelijk naar de klok kijkt;
👉 Momenten van #voldoening, waarop de tijd vliegt, en je dus in je flow zit.

Tijdens flow-momenten neemt je #betrokkenheid dermate toe dat je helemaal opgaat in een activiteit, waarbij je het gevoel krijgt dat je deel uitmaakt van een groter geheel.

Op basis van jouw agenda-analyse kun je in kaart brengen welk type activiteiten bij jou leiden tot flow:

✔ Wanneer voelde je je het meest energiek, betrokken en enthousiast?
✔ Welke talenten en bekwaamheden zette je in?
✔ Wat maakte het tot een #succes?
✔ Wat waardeerden anderen aan jou?
✔ Welke waarde(n) hecht jij daar zelf aan toe?


Na een toestand van flow keert het #zelfbewustzijn versterkt terug. Door meer zelfwaardering en een groter subjectief welbevinden.

Welk talent zou jij vaker willen inzetten?
Wat kan jouw eerste actie zijn om dit te doen?

#andersdenkenvoelendoen #menselijkmaatwerk

‘Win-winactie’

Tot mijn verrassing werd ik door Schouten & Nelissen onlangs uitgeroepen tot één van de 5 winnaars van het boek “De zeven eigenschappen van effectief leiderschap”. Ik las het boek voor het eerst toen ik zo’n 15 jaar geleden in een hevige strijd verwikkeld raakte met mijn toenmalige partner.

In mijn grenzeloze naïviteit dacht ik ons huwelijk te kunnen redden door háár exemplaar van het boek driftig te bekladden met roze highlights voorzien van mijn kanttekeningen zoals: “Eerst begrijpen dan begrepen worden, snap dat dan toch!”

Klaarblijkelijk begreep ik er zelf nog maar bitter weinig van. Bij het minste of geringste had ik de neiging om in razernij te ontbranden, wat mijn acties bijvoorbaat al tot een kansloze missie maakte. Om met Covey te spreken: “Onze benadering van het probleem is vaak het probleem.”

In plaats van haar ‘mijn versie van de werkelijkheid’ onder de neus te douwen, had ik mezelf achteraf gezien beter de vraag kunnen stellen: “Ligt het probleem wel bij mijn partner? Dicht ik de tekortkomingen van mijn partner niet teveel invloed toe en maak ik mijn leven afhankelijk van de manier waarop ik word behandeld?”

“Rebellie is een knoop in het hart, niet in het hoofd.” ‘Van binnen naar buiten’ is een benadering die je leert dat je bij jezelf moet beginnen als je de kwaliteit van je relaties, werk- en gezinsleven wilt verbeteren.

“Het hart heeft redenen die de reden niet kent.” Eerst begrijpen is moeilijk. Het is veel makkelijker om snel iemand je eigen bril te geven. Ook bij mensen die door hun ervaringen gehard zijn, gaan achter een gepantserd harnas gevoelens van tederheid schuil.

Gelukkig ben je nooit te oud om te leren, jezelf verder te ontwikkelen en als mens opnieuw te groeien. Als je uitgaat van een win-win filosofie en echt probeert de ander te begrijpen, vind je doorgaans een oplossing die beter is voor alle betrokkenen.

Bijna 10 jaar na onze scheiding heb ik mijn ex partner deze week gevraagd of zij haar – besmeurde en door mij ingekleurde – boek wil ruilen voor mijn gloednieuwe en brandschone exemplaar, zodat ik zelf nog eens deemoedig kan terugblikken op m’n ‘eigen-wijze’ lessen uit het verleden.

En raad eens? Ze heeft ‘Ja’ gezegd 😀

Wat is voor jou de belangrijkste eigenschap van Effectief Leiderschap?